Årsplan 2017

Årsplan 2017
1. Brukergrupper for slektsforskningsprogrammene
2. Medlemsmøter
3. Åpent kurs i bruk av programvare for slektsforskning
4. Åpne kurs i tekst- og bildebehandling.
5. Temagruppe for Kvenske aner
6. Slektsforskerdagen. Tema velges i samarbeid med Slekt og Data