Jaktprøveprotokoll - Vestoppland Harehundklubb

NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578098100431984
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3632535
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Dommer: Alund, Kim
Slipp kl: 08:00
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
2
3
3
1
6
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
2
4
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
2
2
0
0
1
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
37
15
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
8
Lydighet
1
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3740009
26/02-2017
3
55
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
0
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
1
0
b) i tap
2
0
2
2
0
0
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
1
0
b) hørbarhet
2
0
0
0
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
1
8
Lydighet
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Finsk Støver
Avsluttet kl: 14:25
Mark: Snø
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
15
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
15
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til 60 min
Uttak til slutt
Lengst lossek.
Lengste tap
Antall tap
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
Dommer: Sølvsberg, Vegar
Slipp kl:
Avsluttet kl:
0
0
Jaktlyst
Harefallet's Raja
52
0
3
1
1
Kata nr: 1001
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO30623/14
Losdyr
Lospoeng
Lostid min
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
Mark:
Los1
Los2
0
Los3
0
G for:
Mål:
Trukket? IS
Har vært i fot?
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til 60 min
Uttak til slutt
Lengst lossek.
Lengste tap
Antall tap
Tilleggsopplysninger:
0
0
0
0
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
EP
Premie
poeng
1.dag
Konk
poeng
52
55
52
55
2.dag
Totalt
Premiegrad
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578094100015264
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3248336
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
2
4
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
4
5
2
2
8
10
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
61
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
2
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3512066
26/02-2017
2
187
Dommer: Østbye, Per
Slipp kl: 08:00
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
9
2
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
2
4
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
4
2
8
4
4
2
2
8
8
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
4
1
4
b) hørbarhet
4
2
8
56
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
3
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Dunker
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 120 Uttak til 60 min 60 Uttak til slutt 120
Lengst lossek. 120
Lengste tap
Antall tap
0
0
Tilleggsopplysninger:
Hunden ikke koblet ved prøvetidens slutt. Koblet i los kl. 17:00.
181
4
3
2
1
Dd Raia
Dommer: Andreassen, Terje
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 16:00
4
3
1
Kata nr: 1002
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO54986/14
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Avsluttet kl: 13:20
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 117 Uttak til 60 min 98 Uttak til slutt 158
Lengst lossek. 76
Lengste tap 38
Antall tap
1
Tilleggsopplysninger:
Pkt.2 Stort kontaktbehov
176
3
3
182
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
181
187
2.dag
176
182
Totalt
357
369
EP
Premiegrad
1
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578094100023301
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Dommer: IS
Slipp kl:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
0
0
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
0
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
1
0
b) i tap
2
0
2
2
0
0
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
1
0
b) hørbarhet
2
0
0
0
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
1
8
Lydighet
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
26/02-2017
0
0
Dommer: IS
Slipp kl:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
0
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
1
0
b) i tap
2
0
2
2
0
0
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
1
0
b) hørbarhet
2
0
0
0
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
1
8
Lydighet
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Losdyr
Lospoeng
Lostid min
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
Mark:
Los1
Los2
0
Los3
0
G for:
Mål:
Trukket? IS
Har vært i fot?
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til 60 min
Uttak til slutt
Lengst lossek.
Lengste tap
Antall tap
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
Avsluttet kl:
0
0
Jaktlyst
Finsk Støver
0
0
3
1
1
Hagheimen's Ero
Avsluttet kl:
3
1
1
Kata nr: 1003
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO43107/15
Losdyr
Lospoeng
Lostid min
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
Mark:
Los1
Los2
0
Los3
0
G for:
Mål:
Trukket? IS
Har vært i fot?
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til 60 min
Uttak til slutt
Lengst lossek.
Lengste tap
Antall tap
Tilleggsopplysninger:
0
0
0
0
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
EP
Premie
poeng
1.dag
Konk
poeng
0
0
0
0
2.dag
Totalt
Premiegrad
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578098100499474
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
0428813
25/02-2017
Jaktlyst
2
Samarbeid/kontakt
3
Fotarbeid/evne til uttak
4
Målbruk i fot og tap
5
Hundens Navn:
Rase:
3
3
3
1
Sum
9
3
2
a) i fot
1
b) i tap
2
2
2
b) i tap
a) nyansering
1
b) hørbarhet
2
12
0
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
8
Lydighet
3
3602854
26/02-2017
1
15
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
4
2
8
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
4
3
2
2
8
6
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
61
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
0
0
Spesifiser pkt.:
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
Dommer: Nybakke, Arild
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 14:10
3
1
Jaktlyst
0
Los4
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
4
3
1
Los3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
Los2
12
Premiepoeng (A+B) (200/170)
Kondisjon/styrke
Losdyr Ingen
Lospoeng
Los1
Lostid min
0
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
0
Mark: Snø
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til 60 min
Uttak til slutt
Lengst lossek.
Lengste tap
Antall tap
Mål
7
Dunker
G for:
Mål:
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Arbeid i los og tap
a) i los
6
Syljulias Seira
Dommer: Vildåsen, John
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 15:30
Poeng Vekt
1
Kata nr: 1004
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO43852/15
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 12 Uttak til 60 min 60 Uttak til slutt 120
Lengst lossek. 120
Lengste tap
Antall tap
0
0
Tilleggsopplysninger:
181
4
3
188
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
EP
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
12
15
2.dag
181
188
Totalt
193
203
Premiegrad
0
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578098100470537
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3249433
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Dommer: Tveit, Roy
Slipp kl: 08:00
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
5
4
3
1
15
4
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
3
3
2
2
6
6
1
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
4
1
4
b) hørbarhet
3
2
6
62
94
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
5
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3632535
26/02-2017
3
164
Dommer: Alund, Kim
Slipp kl: 08:00
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
9
2
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
4
3
2
2
8
6
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
4
1
4
b) hørbarhet
3
2
6
56
62
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
3
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Bagskjuldalen's Hilka
Finsk Støver
Avsluttet kl: 16:00
Mark: Snø
Losdyr Hare
Hare
Lospoeng
Los1
Los2
Lostid min
94
26
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
94
26
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los3
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 46 Uttak til 60 min 105 Uttak til slutt 129
Lengst lossek. 35
Lengste tap 20
Antall tap
2
Tilleggsopplysninger:
Los 2 26 min.
156
5
3
2
1
Kata nr: 1005
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO45639/14
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
2
Avsluttet kl: 15:48
Mark: Snø
Losdyr Hare
Hare
Lospoeng
Los1
Los2
Lostid min
62
41
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
62
41
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los3
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 12 Uttak til 60 min 71 Uttak til slutt 73
Lengst lossek. 55
Lengste tap 11
Antall tap
1
Tilleggsopplysninger:
Los 2 hare 41 min. Pkt.2 Uønsket stort kontaktbehov i tap.
118
3
3
124
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
3
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
156
164
2.dag
118
124
Totalt
274
288
EP
Premiegrad
2
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
941000015016261
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3512066
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Dommer: Østbye, Per
Slipp kl: 08:00
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
4
3
3
1
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
4
2
8
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
3
1
3
b) i tap
4
2
8
3
4
2
2
6
8
1
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
57
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
4
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3248336
26/02-2017
4
185
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
3
1
3
b) i tap
5
2
10
3
3
2
2
6
6
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
4
2
8
57
97
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
3
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Finsk Støver
Avsluttet kl: 13:05
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 12 Uttak til 60 min 69 Uttak til slutt 173
Lengst lossek. 51
Lengste tap 25
Antall tap
4
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Dommer: Andreassen, Terje
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 13:15
3
1
Jaktlyst
Högbrons Vallu
177
4
4
3
1
Kata nr: 1006
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: SE31248/2013
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
97
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
97
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
7 Uttak til 60 min 110 Uttak til slutt 147
Lengst lossek. 54
Lengste tap 50
Antall tap
1
Tilleggsopplysninger:
154
3
3
160
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
2
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
177
185
2.dag
154
160
Totalt
331
345
EP
Premiegrad
1
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578097809153696
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3639006
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
9
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
3
2
2
2
6
4
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
52
36
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
3
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3585851
26/02-2017
3
94
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
12
4
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
5
4
2
2
10
8
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
64
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
4
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
36
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
36
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til slutt 36
7 Uttak til 60 min
Lengst lossek. 36
Lengste tap
Antall tap
0
0
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
Dommer: Engen, Jonny
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 13:15
3
1
Jaktlyst
Finsk Støver
88
3
4
4
1
Brynsåsen's Jack I I
Dommer: Fosnes, Per Arne
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 15:00
3
3
1
Kata nr: 1007
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO52108/15
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 53 Uttak til 60 min 60 Uttak til slutt 120
Lengst lossek. 120
Lengste tap
Antall tap
0
0
Tilleggsopplysninger:
184
4
4
192
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
EP
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
88
94
2.dag
184
192
Totalt
272
286
Premiegrad
2
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578097809041265
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3020878
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
15
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
2
4
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
3
3
2
2
6
6
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
4
2
8
60
108
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
5
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3249433
26/02-2017
3
176
Dommer: Tveit, Roy
Slipp kl: 08:00
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
15
4
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
3
3
2
2
6
6
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
4
1
4
b) hørbarhet
3
2
6
62
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
5
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Finsk Støver
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
108
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
108
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 200 Uttak til 60 min 175 Uttak til slutt 260
Lengst lossek. 47
Lengste tap 77
Antall tap
3
Tilleggsopplysninger:
168
5
5
4
1
Brynsåsen's Mia
Dommer: Herberg, David Birger
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 16:00
5
3
1
Kata nr: 1008
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO44738/10
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
2
Avsluttet kl: 15:50
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 65 Uttak til 60 min 140 Uttak til slutt 220
Lengst lossek. 57
Lengste tap 80
Antall tap
2
Tilleggsopplysninger:
182
5
3
190
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
168
176
2.dag
182
190
Totalt
350
366
EP
Premiegrad
1
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578094100010653
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
0097857
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Dommer: Sand, Ole N
Slipp kl: 08:00
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
5
3
1
9
5
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
2
2
2
2
4
4
1
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
4
2
8
54
106
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
0428813
26/02-2017
3
167
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
12
4
3
Fotarbeid/evne til uttak
4
2
8
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
3
2
2
2
6
4
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
2
1
2
b) hørbarhet
4
2
8
59
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
4
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Dunker
Avsluttet kl: 16:00
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
106
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
106
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 53 Uttak til 60 min 199 Uttak til slutt 274
Lengst lossek. 45
Lengste tap 87
Antall tap
4
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
2
Dommer: Vildåsen, John
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 15:05
3
1
Jaktlyst
Frikk
160
4
4
4
1
Kata nr: 1009
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO41976/14
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 12 Uttak til 60 min 143 Uttak til slutt 396
Lengst lossek. 27
Lengste tap 71
Antall tap 10
Tilleggsopplysninger:
Trang
179
4
4
187
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
160
167
2.dag
179
187
Totalt
339
354
EP
Premiegrad
1
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578097809141885
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3710544
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
4
3
2
2
8
6
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
4
2
8
61
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3639006
26/02-2017
3
188
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
4
2
8
3
3
2
2
6
6
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
55
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 183 Uttak til 60 min 70 Uttak til slutt 130
Lengst lossek. 57
Lengste tap 10
Antall tap
1
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Dommer: Fosnes, Per Arne
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 15:35
3
1
Jaktlyst
Dunker
181
4
4
3
1
Harerabbens Tanja
Dommer: Smerud, Jan Olav
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 15:30
4
3
1
Kata nr: 1010
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO49310/10
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 38 Uttak til 60 min 97 Uttak til slutt 198
Lengst lossek. 45
Lengste tap 40
Antall tap
4
Tilleggsopplysninger:
175
4
3
182
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
181
188
2.dag
175
182
Totalt
356
370
EP
Premiegrad
1
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578094100023985
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3740009
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
9
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
4
2
8
4
4
2
2
8
8
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
4
1
4
b) hørbarhet
3
2
6
57
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
3
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3020878
26/02-2017
3
183
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
4
2
8
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
3
3
2
2
6
6
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
4
2
8
61
99
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
4
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 15 Uttak til 60 min 83 Uttak til slutt 174
Lengst lossek. 70
Lengste tap 17
Antall tap
4
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Dommer: Herberg, David Birger
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 13:00
3
1
Jaktlyst
Dunker
177
3
4
3
1
Anton
Dommer: Sølvsberg, Vegar
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 14:00
3
3
1
Kata nr: 1011
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO46735/15
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
99
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
99
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
4 Uttak til 60 min 119 Uttak til slutt 168
Lengst lossek. 35
Lengste tap 32
Antall tap
3
Tilleggsopplysninger:
160
4
3
167
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
2
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
177
183
2.dag
160
167
Totalt
337
350
EP
Premiegrad
1
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578077000178275
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3602854
25/02-2017
Hundens Navn:
Rase:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
3
1
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
5
2
10
4
4
2
2
8
8
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
61
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
3
1
8
Lydighet
4
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
3629721
26/02-2017
4
188
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
12
3
3
Fotarbeid/evne til uttak
3
2
6
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
5
1
5
b) i tap
4
2
8
4
3
2
2
8
6
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
3
1
3
b) hørbarhet
3
2
6
57
120
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
3
1
8
Lydighet
3
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 142 Uttak til 60 min 60 Uttak til slutt 137
Lengst lossek. 110
Lengste tap 17
Antall tap
1
Tilleggsopplysninger:
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Dommer: Stende, Espen
Slipp kl: 07:50
Avsluttet kl: 15:20
3
1
Jaktlyst
Hamiltonstøver
181
3
4
3
1
Jälmådalens Trixi
Dommer: Nybakke, Arild
Slipp kl: 08:00
Avsluttet kl: 13:00
4
3
1
Kata nr: 1012
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: SE37716/2011
Losdyr Hare
Lospoeng
Los1
Lostid min
120
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
120
Mark: Snø
Los2
Los3
0
G for:
Mål: Entonig
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak 22 Uttak til 60 min 60 Uttak til slutt 208
Lengst lossek. 76
Lengste tap 80
Antall tap
2
Tilleggsopplysninger:
177
3
3
183
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
1
Premie
poeng
Konk
poeng
1.dag
181
188
2.dag
177
183
Totalt
358
371
EP
Premiegrad
1
NHKF
Jaktprøveprotokoll Vestoppland Harehundklubb
Prøvens ref.nr:
46-17014
Prøve periode:
Hundens ID-nr:
ID kontrollert:
25/02-2017
578077000203882
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 1
3585851
25/02-2017
Jaktlyst
2
Samarbeid/kontakt
3
Fotarbeid/evne til uttak
4
Målbruk i fot og tap
5
Hundens Navn:
Rase:
3
3
3
1
Sum
9
3
2
a) i fot
1
b) i tap
2
2
2
b) i tap
a) nyansering
1
b) hørbarhet
2
12
0
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
8
Lydighet
3
0097857
26/02-2017
1
15
Dommer: Sand, Ole N
Slipp kl:
Poeng Vekt
Sum
Samarbeid/kontakt
T
T
3
Fotarbeid/evne til uttak
2
T
4
Målbruk i fot og tap
a) i fot
1
T
b) i tap
2
T
2
2
T
T
Jaktlyst
2
5
Arbeid i los og tap
a) i los
b) i tap
6
Mål
a) nyansering
1
T
b) hørbarhet
2
T
0
0
Sum egenskapspoeng (A) (80)
Sum lospoeng B (120/90)
Premiepoeng (A+B) (200/170)
7
Kondisjon/styrke
1
8
Lydighet
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommermøtets
beslutning
Los3
0
Los4
0
0
Spesifiser pkt.:
Tilleggsopplysninger:
Påmeldingsavgift ikke betalt. Dommer ikke kontaktet ift. start dag 2.
Hunden innstilles til
3
1
1
Los2
1
Konkurransepoeng (A+B+7+8) 4
Dommer nr.:
Prøve dato:
Dag 2
Losdyr Ingen
Lospoeng
Los1
Lostid min
0
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
0
12
Premiepoeng (A+B) (200/170)
Kondisjon/styrke
Mark: Snø
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til 60 min
Uttak til slutt
Lengst lossek.
Lengste tap
Antall tap
Mål
7
Haldenstøver
G for:
Mål:
Trukket?
Har vært i fot? Ja
RR-prøve:
Arbeid i los og tap
a) i los
6
Sang I I
Dommer: Engen, Jonny
Slipp kl: 08:30
Avsluttet kl: 13:30
Poeng Vekt
1
Kata nr: 1013
Harehundprøve Ep - Elite
Hundens Regnr: NO52293/11
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
Avsluttet kl:
Mark:
Losdyr
Lospoeng
Lostid min
Tillegg LUH
Tillegg LIB
Sum Lospoeng
Los1
Los2
0
Los3
T
G for:
Mål:
Trukket? T
Har vært i fot?
RR-prøve:
Los4
T
T
Spesifiser pkt.:
Tilleggsreistreringer for hovedlosen (i minutter., unntatt antall tap)
Fot til uttak
Uttak til 60 min
Uttak til slutt
Lengst lossek.
Lengste tap
Antall tap
Tilleggsopplysninger:
0
T
T
0
Hunden innstilles til
Premie:
Dato og dommers underskrift
0
EP
Premie
poeng
1.dag
Konk
poeng
12
15
12
15
2.dag
Totalt
Premiegrad
0