File - mellomvegen.no

Uke11 13.–17.mars2017
Lærere: Ola Tulluan (OT), Josef Birgersson (JB), Hanna Nilsen (HN), Per Birkeli (PB) og
Jørgen Storvoll (JS)
Temaer: Misjon i Guds hjerte, Misjon i Ap.Gj, Misjon i katolsk land, Profeten Amos,
Mediemisjon til unådde folkeslag, Misjon i hjem og menighet
Vertskap: Robin Mork, Ingunn og Simon Burman
Barneopplegg: Hanna Nilsen, Tonje B Amundsen m.fl.
Besøk av sanggruppa «Fri hals»
Mandag
Tirsdag
07.30-08.05
08.15-08.40
08.45-09.30
Frokost
Morgensamling
Frokost
Frokost
Morgensamling Morgensamling
Frokost
Frokost
Morgensamling Morgensamling
Profeten Amos
(JB)
Misjonær i eget
hjem (JS)
Misjon på katolsk Misjon på katolsk
kontinent (OT)
kontinent (OT)
09.45-10.30
Profeten Amos
(JB)
Misjonær i eget
hjem (JS
10.45-11.30
Lønnkammer/
Samtaler
Misjon i Guds
hjerte (OT)
Misjon i
Apostlenes
Gjerninger (OT)
Misjon i
Apostlenes
Gjerninger (OT)
Det kristne hjem
som misjonsstasjon
(HN)
11.30-12.15
12.15-13.00
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lønnkammer/
utflukt/tur
Det kristne hjem
som
misjonsstasjon
(HN)
Lønnkammer/
Samtaler
Sangtime med
«Fri hals»
Middag
Middag
13.15-14.00
Helhetlig
Misjon i Guds
tilnærming til
hjerte (OT)
misjon, familie og
menighet (JS)
Lønnkammer/
Samtaler
14.15-15.00
Onsdag
Utflukt/tur
Torsdag
Profeten Amos
(JB)
Profeten Amos
(JB)
Mediemisjon til
unådde folkeslag
(PB)
Mediemisjon til
unådde folkeslag
(PB)
Mediemisjon til
unådde folkeslag
(PB)
Utflukt/tur
15.30
17.30-18.15
Middag
18.30-19.15
Misjon i Guds
hjerte (OT)
Profeten Amos
(JB)
19.30
20.00
Kveldsmat
Kveldsmat
Kveldsmat
Profeten Amos
(JB)
Misjon i apostlenes Sang og
gjerninger (OT)
vitnemøte
Per Birkeli og Fri
hals
Fredag
Middag
Middag
Misjon i Guds
hjerte (OT)
Familien –
menighet i
menigheten (JS)
Familien –
menighet i
menigheten (JS)
Kveldsmat
Kveldsmat