01 Generalforsamling 2017 innkalling

GENERALFORSAMLING
22. mars 2017 kl. 16.00– 17.00
Sted: Ingeniørenes Hus, 4. etasje, Kronprinsens gate 17, Oslo (møterom Abel)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Åpning
Årsberetning 2016
Regnskap med revisjonsberetning 2016
Budsjett 2017
Forslag til vedtektsendringer
Valg av styre, valgkomité og revisor
Tanker å bringe videre i det nye styret
Vedlegg:
1. Årsberetning 2016
2. Regnskap 2016 og revisjonsberetning
3. Budsjett 2017
4. Valg - Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på møtet