Litt mer info

KURS I ENDRET BYGGTEKNISK
FORSKRIFT/ TEK 17
Plan- og bygningsloven og forskrift om tekniske krav til
byggverk (TEK) trekker opp grensen for det minimum av
egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.
I løpet av 2017 vil TEK 17 erstatte dagens TEK 10. Dette
kurset vil gå gjennom ny teknisk forskrift, TEK 17 som er
forutsatt å trå i kraft fra 1.juli 2017. Endringene er i hovedsak forenklinger og reduserte krav i forhold til TEK10
for å redusere kostnader spesielt for boligbygg.
Kurset gir deg innsikt i hvilke endringer dette innebærer,
slik at du er godt forberedt til forskriften trer i kraft i
2017. Hva er nytt og hva betyr det for deg og din bedrift? Hva er endret og hva medfører endringene?
Oppstart:
Narvik 3.april
Sortland 4.april
Bodø 2. mai
Mosjøen 3.mai
Brønnøysund 4. mai
Gjennomføring:
kl. 09.00 til 17.00
Pris: Kr. 3.300 pr person Inkl.
Kursleder Sigurd Hoelsbrekken har arbeidet med utarbeiding av byggeforskriften av 1997 (BF 97) og byggteknisk forskrift av 2010 (TEK 10). I forbindelse med TEK 17
har Hoelsbrekken vært engasjert av Arkitektbedriftene i
Norge for å ivareta deres interesser i prosessen med TEK
17.
lunsj og materiell
Hoelsbrekken legger opp til en aktiv dialog med deltakerne, der de påmeldte også kan sende inn spørsmål i
forkant av kurset slik at konkrete problemstillinger kan
tas opp.
Se også www.fu.no
Påmelding:
Meld deg på HER
Ta kontakt på tlf : 94002096
eller e-post til [email protected]
Påmeldingsfrist:
1. mars 2017
- kunnskap gir muligheter
www.folkeuniversitetet.no