lese og skrive 10

VI REPETERER LESE OG SKRIVE FOR 4. TRINN
NAVN:___________________
Uke 10
Tirsdag
LESE
Les s. 68 - 71 i God i ord 4B. Les teksten
tre ganger.
Onsdag
Les s. 72 i God i ord. Les høyt og tydelig.
Torsdag
Les s. 74-77 i God i ord. Les høyt og
tydelig.
Fredag
Les i biblioteksboken din minst
fem sider.
SKRIVE
1. Husk overskrift
2. Fortell om Adam.
3. Hvordan tror du Adam kjenner seg når han sitter på
bussholdeplassen og ser på bussen?
1. Husk ordbankordene, og skriv setninger med
ordbankordene.
2. Skriv et eget «Tenk om» dikt.
1. Hvor skjer dette?
2. Hvem handler det om?
3. Når skjer det?
4. Hva er problemet?
5. Hvordan blir lyden av bekken beskrevet i teksten?
1. Skriv ned tittel på boka, hvilke sider du har lest og
din egen underskrift her:
2. Tittel:_________________________________
3. Har lest fra s. ______ til og med s. ___________.
4. Underskrift elev:__________________________
5. Fortell muntlig om tre ting du har lest til i dag.