Er det for sent å melde seg på?

Er det for sent å melde seg på?
-
-
Nei, vi har ingen påmeldingsfrist, men prisene øker jo nærmere
stafetten vi kommer.
Påmelding før 1. januar 2017 for alle stafettklasser: kr. 3100.
Påmelding mellom 1. januar og 1. mars 2017 for alle
stafettklasser: kr. 3350.
Påmelding etter 1. mars 2017 for alle stafettklasser: kr. 3850.