Innkalling lokalt SU Eik vestre 28.02.2017

TØNSBERG KOMMUNE
EIK BARNEHAGER
INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET I EIK VESTRE
BARNEHAGE
Foreldrenes representanter Eik vestre Ørjan Førsund Hansen, Atle Kirkevold
Personalets representanter Eik vestre Mette B Michelsen, Ann-Helen
Voldstad
STED: Klokkeråsen barnehage, Velleveien 79
TIDSPUNKT: Tirsdag 28.02.2017 kl 18.00 – 18.45
Sak 1/17
Sak 2/17
Sak 3/17
Sak 4/17
Sak 5/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
Orientering barnehage- og skolestruktur
Dugnad i barnehagen – drøfte behov for to ganger i året
Realfag i barnehagen – pedagogisk innblikk, kort orientering
Eventuelt
Innspill til saker meldes innen
23.02.17………………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Eik 15.02.17
Bente Holmøy Olsen
Fagleder/styrer
Eik vestre barnehage