Universitetskonferansen NTNU 2017

Universitetskonferansen
NTNU 2017
«Korleis skape eitt universitetsmiljø på
tvers av tre studiebyar?»
Campus Ålesund
NTNU er noregs største universitet, 39 000 studenter, 7,6mrd i driftsinntekter, 6700 årsverk,
3 studiebyar. Eitt universitet, men er det eitt universitetsmiljø?
Studenttinget NTNU inviterar til konferanse kring dette 01-02. Mars 2017 på Campus
Ålesund. Studentar og tilsette ved NTNU, Studentsamskipnaden, kommunar, fylker og
næringsliv tilknytt alle tre studiebyar skal delta. Påmelding via
https://goo.gl/forms/38RrsVhDBsTKQiLB3 innan 17.Februar.
Korleis kan vi skape ein felles identidet og tilhørigheit? Korleis kan NTNU samarbeide enda
betre med næringslivet? Kva er tverrfaglegheit? Korleis kan vi utnytte den store bredda i
fagfelt NTNU representerar på ein god måte? Kva rolle har NTNU i samfunnet? Korleis er
framtidas undervisningsmetodar? Dette er tema vi skal ta opp.
Gjennom innlegg frå akademia, næringsliv og studentar håpar vi å sette tankane i sving
rundt kva moglegheiter som finns.
Annik Magerholm Fet
Helge Klungland
Else-May Botten
Harald Tom Nesvik
Eva Vinje Aurdal
Hans Petter Hildre
Nicholas Lund
Christine Svendsrud
Terje Mørland
Per-Erik Dalen
Erik Westre
Knut Solberg
Per M. Koch
Einar Kjerstad
Program 01. Mars
Tid
Kva
0900
1000
Transport frå flyplass til
sentrum/campus
Registrering/mingling
1030
Velkomen og åpning
1230
Lunsj
1330
«Identitet, fellesfølelse og
tilhørigheit»
1600
Fri tid
1900
Festaften på Norsk Maritimt
kompetansesenter
0030
Transport til sentrum
Innhald
- Terje Mørland, Direktør
NOKUT
- Eva Vinje Aurdal, ordførar
Ålesund
- Annik Magerholm Fet,
Viserektor Ålesund
- Helge Klungland,
prorektor NTNU
- Nicholas Lund, Mojo
event.
- Christine Svendsrud, Norsk
Studentorgansiasjon
- Middag
- Hans Petter Hildre,
Professor og instituttleder
NTNU
- Paneldebatt «Innovative
undervisningsmetoder og
fremtidens utdanning» m/
Else-May Botten, Harald
Tom Nesvik, Kristin Vinje,
Terje Mørland, NSO
- Underhaldning
Program 02. Mars
Tid
0830
0900
Kva
Transport til Campus
«Tverrfaglegheit og fagleg
integrasjon med
næringslivet»
1200
1300
GCE – Blue maritime lunsj
«NTNU og samfunnet»
1600
Program slutt og transport
til flyplass
Innhald
- Erik Westre, Optimar
- Einar Kjerstad,
Fiskerstrand Verft
- Per Erik Dalen, ÅKP GCEBlue Maritime
- Per M. Koch, Innovasjon
Norge
- Knut Solberg, Direktør Sit
- Studenttinget NTNU
- SAIH, Studentenes og
akademikernes
internasjonale hjelpefond