Hvorfor er noen mennesker allergiske?

Hvorfor er noen mennesker allergiske?
Bilde: Elever fra klasse 6A, Trosvik skole, Fredrikstad
Dette lurte vi på:
Vi valgte problemstillingen: Hvorfor er noen mennesker allergiske? To av elevene på
gruppen vår er allergiske. Leah er allergisk mot noen dyr med pels og Sebastian er allergisk
mot husstøv og pollen. Vi vet at andre også er allergiske mot gress, pollen, gluten og andre
ting. Vi valgte denne problemstillingen fordi ingen på gruppa hadde noe sikkert svar på
hvorfor man er eller blir allergiske.
Nå lurte vi selvfølgelig på hvorfor det er slik at noen er allergiske? Vi satt opp følgende
hypoteser:
Noen er allergiske fordi de reagerer på dyr, støv, planter, husmidd eller lignende.
Du kan arve allergi av familien din, eller du kan bli allergisk fordi du har spist noe som
du ikke tåler.
 Du kan bli allergisk av forurensing i byer, sur nedbør, eksos, miljøgifter, gluten eller
du kan ha laktoseallergi. Du kan være født med allergi eller få det når du blir eldre.


Vi la en liten plan:
1. Planen for undersøkelsen var
at vi skulle sende E-post til
noen som forsket på allergi.
2. Vi måtte søke på Internett for
å finne informasjon om
emnet.
3. Vi samarbeidet og delte idéer
og tanker underveis i
forskningen vår.
Vi hentet opplysninger:
Vi skjønte jo raskt i gruppa vår at dette var en litt vanskelig problemstilling å finne svar på. Vi
funderte derfor mye på hvor vi skulle få hjelp. Etter hvert som vi søkte på diverse nettsider,
fant vi ut følgende:
 Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer på naturlige og i
utgangspunktet ufarlige stoffer.
 Arv spiller en stor rolle for utviklingen av allergi.
 Matallergier er vanligst hos små barn. De aller fleste vokser den av seg.
 Hvis en av foreldrene har allergi, er sjansen for at barnet skal utvikle allergi ca. 40 %.
Der begge foreldrene har allergi er risikoen ca. 60- 80 %.
Vi har funnet ut mye forskjellig:
Da vi startet å søke etter informasjon om allergi, så vi at det lå enormt med informasjon på
Internett. Vi bestemte oss derfor for at vi ikke trengte å sende E-post til noen – vi fant det vi
trengte på nettet. Dessuten fant vi egentlig ut at det var ikke bare et svar på
problemstillingen vår, men vi har lært mye om allergi siden vi begynte med prosjektet. Visste
dere f.eks. at arv spiller en stor rolle for allergi, eller at matallergier er vanligst hos små barn.
Man må nødvendigvis ikke ha en allergi når man blir født. Mange får det når de blir gamle,
og dessuten er det mulig å vokse av seg allergi.
Vi håper at det vi fant ut var til hjelp for noen som ikke visste alt dette