5. trinn - Sandefjord kommune

PERIODEPLAN 5.TRINN
Ormestad skole
Navn: ________________________
PERIODE 1
UKE 33-36
PERIODE 2:
UKE 37-39
PERIODE 3:
UKE 41-44
PERIODE 4:
UKE 45-47
PERIODE 5:
UKE 48-50
PERIODE 6:
UKE 1-4
PERIODE 7:
UKE 5-7
PERIODE 8:
UKE 9-12
PERIODE 9:
UKE 13-17
PERIODE 10:
UKE 18-21
PERIODE 11:
UKE 22-25
Tusen takk for gode samtaler ☺ For de av dere som ikke har hatt samtaler, ta kontakt på
mobilskole så avtaler vi ny tid.
Nå starter vi på siste periode før vinterferien. Ønsker dere god ferie når den tid kommer.
Språkbruk er en utfordring på 5. Trinn om dagen. Prat gjerne med elevene hjemme om dette.
Jan Ove og Monica
Timeplan
TID
08.3009.15
MANDAG
NORSK
TIRSDAG
MATEMATIKK
ONSDAG
NATURFAG
09.1510.00
NORSK
MATEMATIKK
NATURFAG
10.1010.55
MATTE
SAMFUNNSFAG
K&H
11.3512.20
K&H
ENGELSK
FYSAK
12.2013.05
K&H
ENGELSK
13.1514.00
LEKSEHJELP
KRLE
14.0014.45
LEKSEHJELP
TORSDAG
UTESKOLE
MUSIKK
MUSIKK
KRLE
FREDAG
NORSK
NORSK
MATEMATIKK
KROPPSØVING
ENGELSK
LEKSEHJELP KROPPSØVING SAMFUNNSFAG
NORSK
De ukene det passer
å bytte på
kroppsøving og
musikk i forhold til
målene, gjør vi det.
KROPPSØVING
UNDERVISNINGENS INNHOLD:
FAG
NORSK
MATEMATIKK
ENGELSK
SAMFUNNSFAG
KUNST OG
HÅNDVERK
MUSIKK
KROPPSØVING
KRLE
NATURFAG
DETTE SKAL VI
LESE
Agora s. 52, 53.
Øveboka s. 32 – 35.
Lese om lengde,
omkrets og areal,
forstørring og
forminsking.
DETTE SKAL VI
ØVE PÅ
Framføre saktekster.
DETTE SKAL VI
LAGE ELLER VISE
Måle. Gjøre om
mellom måleenheter.
Bruke målestokk.
Gangetabell.
Vi beregner lengder,
omkretser og areal.
Vi forstørrer og
forminsker.
Textbook p.94-
Kjenne til utenlandsk
valuta og verdien i
NOK
Samer og minoriteter
Bruke symaskin.Tre
symaskinen, vite hva
som er overtråd og
undertråd.
beskrive rytme,
improvisere med
stemme eller
instrumenter
Følge regler I
sportslige aktiviteter.
Livssyn og
vanskelige
situasjoner
Magnetisme og
elektrisitet.
Lekser
Hele perioden
Engelsk
Uke 5: stream engine= damplokmotiv, perhaps=kanskje,consider=tenker på,
searching= lete etter,do=gjøre,have=ha,stay=bo, travel=reise, visit=besøke
Uke 6: I have, you have, he has,she has,it has,we have,you have,they have
Uke 7: wheel=hjul, direction= retning, sealed=lukket, capsules= vogner,queue=kø, cut
off=stengt ute,giant=gigantisk
Norsk
Uke 5: idrettsutøver - verdensmester – sjelden – skyte – allerede – billetten –
folkeeventyr – prinsesser – avstemning – ryggsekken.
Uke 6: tegninger – gammeldags – skumle – kjerringa – utseende – hverandre –
ingenting – trollet – spesielt – tegneserie.
Uke 7: moderne - bringebærsyltetøy - kjedelig – vintermorgen – forrige – forskjellig –
allikevel – verst - fælt - forresten.
Uke 5
Til Tirsdag 31.01
Norsk:
Les Safari 5B s.56, 57.
Gjør s. 53 I Lesehefte.
Matte:
Multi 5b, s.6. Skriv
fulle setninger.
3-gangen.
Uke 6
Til Tirsdag 07.02
Norsk:
Les Safari 5B s. 66,
67.
Skriv 6 faktasetninger
om Theodor Kittelsen.
Til Onsdag 01.02
Norsk:
Les Safari 5B s.58, 59.
Skriv 6 faktasetninger
om Belfast og
Manchester.
Til Torsdag 02.02
Norsk:
Les Safari 5B s. 60,
61.Gjør s. 54 i
Lesehefte.
Til Fredag 03.02
Norsk:
Les Safari 5B s. 64,
65.
Skriv en tekst til bildet
på s.64.
Engelsk:
TB: Les s.103. Skriv 6
faktasetninger på
engelsk fra s. 102-203
I TB.
Matte:
Multi 5b, s. 8.
4-gangen.
Matte:
Multi 5b, s. 9.
7-gangen.
Engelsk:
Lag setninger med
hver av øveordene
Til Onsdag 08.02
Norsk:
Les Safari 5B s.68, 69.
Lesehefte s. 55.
Til Torsdag 09.02
Norsk:
Les Safari 5B s.70 73.
Lag setninger med
hvert av øveordene,
10 setninger.
Til Fredag 10.02
Norsk:
Les Safari 5B s.74, 75.
Lesehefte s. 56.
Engelsk:
Lag setninger med
hver av øveordene
Matte:
Multi 5b, s. 16.
Matte:
Multi 5b, s. 17.
9-gangen.
Til Fredag 17.02
Norsk:
Les Safari 5B s. 84,
85.
Svar på spørsmålene,
kopiorginal 32 s. 151.
Matte:
Ark.
6-gangen.
Matte:
Multi 5b, s. 12.
8-gangen.
Engelsk:
TB: Les s.104-105.
Gjør oppgave 126,127
og 128 s. 75 og 76 I
workbook.
Matte:
Multi 5b, s. 14.
Uke 7
Til Tirsdag 14.02
Norsk:
Les Safari 5B s. 76,
77.
Skriv 10 setninger
med ukas øveord.
Til Onsdag 15.02
Norsk:
Les Safari 5B s.78, 79.
Skriv begynnelsen på
eventyret s. 76.
Til Torsdag 16.02
Norsk:
Les Safari 5B s. 80 –
83.
Lesehefte s. 57
Engelsk:
TB: Les s.106.
Workbook s.78
Matte:
Multi 5b, s. 25.
Matte:
Multi 5b, s. 21.
Matte:
Multi 5b, s. 24.
Engelsk:
Lag setninger med
hver av øveordene
Matte:
Multi 5b, s. 30,
øve s. 27.
7. ARBEIDSPERIODE
UKE 5-7
TVERRFAGLIG TEMA: Eventyr
FAG
LOKALE LÆRINGSMÅL
Eleven skal kunne…
➢
NORSK
➢
➢
MATTE
➢
ENGELSK
➢
NATURFAG
➢
KRLE
SAMFUNNSFAG
KROPPSØVING
MUSIKK
K&H
PALS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Kan gi en tilbakemelding på en fremføring, gjort av en medelev, ut fra
enkle kriterier.
Kan fortelle om et sakpreget emne og forklare hva som gjør at
presentasjonen passer for mottaker
velge riktig måleredskap ved måling av millimeter, centimeter, desimeter,
meter, kilometer, desiliter og liter.
gjøre overslag over og måle størrelser for lengde, areal, masse og tid og
diskutere forskjellen.
kjenne til utenlandsk valuta, f.eks pund, dollar og euro og verdien av disse
i forhold til norske kroner.
fortelle noe om magnetisme og elektrisitet.
finne eksempler i nyhetene om hvordan et livsyn kan sette mennesker i
vanskelige situasjoner.
beskrive i hovedtrekk noe om livssynshumanisme
samtale om hvordan samene lever i Norge i dag, og fortelle og forklare om
samisk kultur og historie
gjøre rede for aktuelle nasjonale minoriteter i Norge, forklare deres
rettigheter, historie og levevilkår
følge reglene i sportsaktiviteter.
gå på ski eller skøyter.
➢ beskrive rytme i musikk
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
improvisere med stemme eller instrumenter
Vite hva som er overtråd og undertråd, kunne lage undertråd.
Kunne koble til og tre symaskinen og lage en prøvesøm.
Sy rettsøm og sikksakk.
Sy et enkelt produkt på symaskin.
Jeg kan fortelle hva jeg vil.
Jeg er stolt av hvem jeg er.
Jeg kan lytte til andre.