Øving 8 - Institutt for matematiske fag

TMA4105
Matematikk 2
Vår 2017
Norges teknisk–naturvitenskapelige
universitet
Institutt for matematiske fag
Øving 8
Nummererte oppgaver er hentet fra Adams og Essex: ’Calculus: A complete course’, 8. utg.
Til følgende oppgaver får dere løsningsforslag:
14.5.7, 14.5.15, 14.6.7, 14.6.10, 14.6.15, 14.6.16, 14.7.13, 14.7.18 og 14.7.20.
Følgende oppgaver vil bli gjennomgått i plenumsregningen:
14.5.28 og eksamen vår 1998 oppgave 4 a) og b).
27. februar 2017
Side 1 av 1