Togleik på Leikvangen (1.

Togleik på Leikvangen (1.- 3.trinn)
På Leikvangen stasjon kan elevene
delta i rollelek som togpassasjer som
kjøper togbillett med lekepenger, som
stasjonsmester som selger billettene
eller som konduktør som kontrollerer
og klipper billettene før minitoget
Knertitten kjører en runde eller to
rundt stasjonsbygningen. I 2.etasje
kan elevene tegne, bygge togbane i
tre eller prøve noen av spillene som er
der.
I nærområdet til Leikvangen stasjon
setter vi opp en matematikksti med
tre stasjoner. Grupper på inntil seks
elever går stien sammen med en fra
museet. De praktiske aktivitetene på
stasjonene gir elevene øving i å dele
opp og bygge mengder opp til 10,
sette sammen tiergrupper opp til 100
(og ev. hundrergrupper opp til 1000),
doble og halvere, bruke plassverdisystemet for de hele tall, bruke
positive hele tall i praktiske
sammenhenger og finne tall ved hjelp
av tellemateriell og hoderegning.