NOK 2 400 - Eurofins analyse

Miljøpakke
Eurofins har satt sammen en analysepakke for jord analyse. Pakken inkluderer analyse av tungmetaller, BTEX,
PAH­16, PCB­7 og Alifater C5­C35.
Prisen for denne pakken inkluderer emballasje, analyser og rapportering av resultatene.
For infomasjon om tilstandsklasser etter TA­2553/2009 ser
her
eller forurensningsforskriften.
Tungmetaller
BTEX
PAH­16
PCB­7
Alifater C5­C35
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
As, Pb, Cd, Cr, Cu,
Hg, Ni, Zn i mg/kg
Se vårt
produktblad
og for mer infomasjon
PRIS:
.
ARTIKKELNUMMER:
PMM0B
NOK 2 400
ENHET:
stk
LAGERSTATUS:
På lager