Lederkonferanse 2017 - program

må
NSF i Nord-Trøndelag, NSF i Sør-Trøndelag
og NSF i Møre og Romsdal
har den
å invitere
alle våre
Pins,glede
brevark
& Visittkort
ledermedlemmer til NSF Lederkonferanse
– Rammevilkår for god ledelse – kontrollspenn,
kompetanse, makt og myndighet
Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser
Dato: Torsdag 9. mars 2017
Kl.: 10.00 – 16.30
Sted: Quality Airport Værnes Hotel
(Stjørdal sentrum)
Målgruppe:
Konferansen er for alle ledermedlemmer og
medlemmer i stab til ledere i NSF Nord-Trøndelag, NSF Sør-Trøndelag og
NSF Møre og Romsdal.
Sett av dagen, vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding samt et mer
detaljert program.
Konferansen er gratis og kun for våre medlemmer!
Hjertelig velkommen!
PROGRAM 9. mars 2017
09.00
Registrering
10.00
Kunstnerisk innslag/velkommen
10.30
«Makt og myndighet» - Rammevilkår for god ledelse
Eli Gunhild By, Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund
11.00
Krav til ledelse i fremtidens helsetjeneste – forventninger, muligheter og vilkår
i en helsetjeneste i endring. Hva betyr det for sykepleierledere og hvordan lykkes
Cathrine Thorhus, Studieprogramansvarlig Ledelse og personalarbeid, Nord Universitet
11.30
Pause
Krav og vilkår for god ledelse – perspektiver på ledelse og ledelsesutfordringer fremover
11.45
Oppdraget er gitt! Politiske forventninger og krav til ledelse i helse- og
omsorgstjenestene
Tove-Lise Torve, Sykepleier og politiker, Møre og Romsdal Arbeiderparti
12.05
Mellom visjoner og virkelighet – muligheter og krav til ledelse sett fra
arbeidsgiversiden
Torbjørn Aas, Administrerende direktør, Helse Nord-Trøndelag HF
12.25
Rom for ledelse? Muligheter og vilkår for ledelse sett fra sykepleietjenesten
Sigurd Ingvaldsen, Enhetsleder Trondheim Hospital
12.45
Lunsj
13.45
Lederkafe - idemyldring hvordan lykkes/sikre god ledelse og rammevilkår for ledelse i sykepleietjenestene?
Innledere fra NSF
14.45
Pause
15.00
Underbemanning er selvforsterkende; NOVA rapporten
Bjørn Lydersen, Seniorrådgiver helsepolitikk, Norsk Sykepleierforbund
15.30
Krav til ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.
Hva innebærer ny forskrift for deg som leder?
Marit Dypdal Kverkild, Fylkeslege, Nord-Trøndelag
16.00
Avslutning/oppsummering
Fagdagen er gratis for alle ledere som er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund.
Vi tar forbehold om mulige endringer i programmet