Medlemmer i prøvenemnder Hedmark pr februar 2017

Medlemmer i prøvenemnder Hedmark pr februar 2017
Program
Fag
Rolle
Navn
Gate
P.nr
Poststed
epost
Bygg og anlegg
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET
LEDER
Aalberg Knut Erik
Flissundveien 11
2270
FLISA
[email protected]
Bygg og anlegg
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET
MEDLEM Dambuen Geir Erik
Sløttrønningen 5
2410
HERNES
[email protected]
Bygg og anlegg
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET
MEDLEM Kjenseth Andreas
Ravvegen 21
2836
BIRI
[email protected]
Bygg og anlegg
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET
MEDLEM Kristiansen Øystein
Torstingbuvegen 2 D
2322
RIDABU
[email protected]
Bygg og anlegg
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET
MEDLEM Munkelien Henrik
Skumsjøvegene 220
2827
HUNNDALEN
[email protected]
Bygg og anlegg
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET
MEDLEM Østby Trond Kristian
Mikkelsplass 1
2270
FLISA
[email protected]
Bygg og anlegg
ASFALTFAGET
LEDER
Øvre Ranumsveg 219
2436
VÅLER I SOLØR
[email protected]
Bygg og anlegg
ASFALTFAGET
MEDLEM Øverby Lars Erik
Løvbergsvegen 13
2217
HOKKÅSEN
[email protected]
Bygg og anlegg
BYGGDRIFTERFAGET
LEDER
Tanndalsvn. 12
2312
OTTESTAD
[email protected]
Bygg og anlegg
BYGGDRIFTERFAGET
MEDLEM Sanne Tor
Midtvangvegen 640
2324
VANG PÅ HEDMARKEN
[email protected]
Bygg og anlegg
BYGGDRIFTERFAGET
MEDLEM Westvold Stein Erik
Andreas Pedersensgt. 3B
2321
HAMAR
[email protected]
Bygg og anlegg
BETONGFAGET
LEDER
Vogngutua 17
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Bygg og anlegg
BETONGFAGET
MEDLEM Berg Hans
gamlevegen 51
2344
ILSENG
[email protected]
Bygg og anlegg
BETONGFAGET
MEDLEM Rønningen Andre Mikael
Karl Johan 123
2312
OTTESTAD
[email protected]
Bygg og anlegg
BETONGFAGET
MEDLEM Sivertsen Jon Martin
Evenrudstykket 8
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Bygg og anlegg
FEIERFAGET
LEDER
Åstubben 6
2216
ROVERUD
[email protected]
Bygg og anlegg
FEIERFAGET
MEDLEM Nilsen Hans
Melanderjordet 20
2322
RIDABU
[email protected]
Bygg og anlegg
FEIERFAGET
MEDLEM Nilsen Kim Andre
Sørlivegen 275
2335
STANGE
[email protected]
Bygg og anlegg
FJELL OG BERGVERKSFAGET
LEDER
Slåttmyrvegen 21
2406
ELVERUM
[email protected]
Bygg og anlegg
FJELL OG BERGVERKSFAGET
MEDLEM Aalberg Knut Erik
Flissundveien 11
2270
FLISA
[email protected]
Bygg og anlegg
GLASSFAGET
LEDER
Vognveien 153
2319
HAMAR
[email protected]
Bygg og anlegg
GLASSFAGET
MEDLEM Jørgensen Stig W.
Mastmoen 45a
2407
ELVERUM
[email protected]
Bygg og anlegg
LIMTREPRODUKSJONSFAGET
LEDER
Bruvollbakken 10
2390
MOELV
[email protected]
Bygg og anlegg
LIMTREPRODUKSJONSFAGET
MEDLEM Skyrudsmoen Jan Morten
Jørgen Mose vei 9 B
2010
STRØMMEN
[email protected]
Bygg og anlegg
MALERFAGET
LEDER
Østhagvein 12
2387
BRUMUNDDAL
[email protected]
Bygg og anlegg
MALERFAGET
MEDLEM Haugseth Robert
Tangnesveien 1
2401
ELVERUM
[email protected]
Bygg og anlegg
MURERFAGET
LEDER
Øståsvegen 136
2324
VANG PÅ HEDMARKEN
[email protected]
Bygg og anlegg
MURERFAGET
MEDLEM Bakken Anders
Slettavegen 11
2312
OTTESTAD
[email protected]
Bygg og anlegg
MURERFAGET
MEDLEM Dillerud Geir
Vardebergvegen 467
2337
TANGEN
[email protected]
Bygg og anlegg
MURERFAGET
MEDLEM Sæter Roy Ted Christer
Gamle Bråtavegen 14
2220
ÅBOGEN
[email protected]
Bygg og anlegg
RENHOLDSOPERATØRFAGET
LEDER
Rogstadgutua 175
2322
RIDABU
[email protected]
Bygg og anlegg
RENHOLDSOPERATØRFAGET
MEDLEM Harbosen Line
Fuluvegen 244
2212
KONGSVINGER
[email protected]
Bygg og anlegg
RENHOLDSOPERATØRFAGET
MEDLEM Lien Anita
Bergerveien 351
2411
ELVERUM
[email protected]
Bygg og anlegg
RENHOLDSOPERATØRFAGET
MEDLEM Willumstad Mona
Vogngutua 27
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Bygg og anlegg
RENHOLDSOPERATØRFAGET
MEDLEM Øie-Kjølstad Bodil
Røset Søndre
2320
FURNES
[email protected]
Bygg og anlegg
RØRLEGGERFAGET
LEDER
Tanndalsvn. 12
2312
OTTESTAD
[email protected]
Bygg og anlegg
RØRLEGGERFAGET
MEDLEM Brandt-Madsen Lars S.
Heidemansgate 62
2318
HAMAR
[email protected]
Bygg og anlegg
RØRLEGGERFAGET
MEDLEM Holth Erling
Torsveien 15
2214
KONGSVINGER
[email protected]
Bygg og anlegg
RØRLEGGERFAGET
MEDLEM Lillehovde Roar
Parkveien 50
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Bygg og anlegg
RØRLEGGERFAGET
MEDLEM Nilsen Henning
Sannerveien 15
2335
STANGE
[email protected]
Bygg og anlegg
TREVARE- OG BYGGINNREDNINGSFAGET
LEDER
Furuknappen 263
2415
HERADSBYGD
[email protected]
Bygg og anlegg
TREVARE- OG BYGGINNREDNINGSFAGET
MEDLEM Aasum Morten
Masterudvegen 193
2211
KONGSVINGER
[email protected]
Bygg og anlegg
TREVARE- OG BYGGINNREDNINGSFAGET
MEDLEM Gaasø Ansgar
Mikkel Saxlunds veg 25
2338
ESPA
[email protected]
Bygg og anlegg
TREVARE- OG BYGGINNREDNINGSFAGET
MEDLEM Rogstad Ola Johan
Malmvegen 11
2345
ÅDALSBRUK
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
LEDER
Kringsjåvn 13
2500
TYNSET
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Holm Frank Erik
Vidsyn
2500
TYNSET
[email protected]
Trosterud Arnfinn
Hanstad Rolf
Bergseter Erik
Larsen Per Even
Johansen Øystein
Hansen Arne Sverre
Wilberg Arne Torvald
Rustand Ole Per
Løberg Frode
Arntsen Britt Ellen
Hanstad Rolf
Øvergård Per Gunnar
Grindflek Olav Wessel
1
Medlemmer i prøvenemnder Hedmark pr februar 2017
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
LEDER
Åsavegen 225
2422
NYBERGSUND
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Persson Karl Mikael
Østerhaug Hans Emer
Gammelvegen 31
2430
JORDET
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
LEDER
Frislivegen 1
2390
MOELV
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Fylling Geir Morten
Gåsbuvegen 320
2323
INGEBERG
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Nilsson Erik
Kappv 111
2322
RIDABU
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Sørby Andreas Einang
Løkenveien 6
2409
ELVERUM
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
LEDER
Storsjøvegen 2560
2133
GARDVIK
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Amundsen Eivind
Ø.M Fjeld As
2206
KONGSVINGER
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Olsen Odd Martin
Mobekkvegen 1112
2232
TOBØL
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Vik Geir Anders
Nord-Odalsvegen 1654
2120
SAGSTUA
[email protected]
Bygg og anlegg
TØMRERFAGET
MEDLEM Ødegård Kjell Oskar
Åklangsbergvegen 100
2220
ÅBOGEN
[email protected]
Bygg og anlegg
TRELASTFAGET
LEDER
Lyngveien 9
2480
KOPPANG
[email protected]
Bygg og anlegg
TRELASTFAGET
MEDLEM Grønås Bjørn
Sagerudsvingen 14
2436
VÅLER I SOLØR
[email protected]
Design og håndverk
BLOMSTERDEKORATØRFAGET
LEDER
Grønlivegen 15
2406
ELVERUM
[email protected]
Design og håndverk
BLOMSTERDEKORATØRFAGET
MEDLEM Brenna Randi
Sivesindhøgda 322
2843
EINA
[email protected]
Design og håndverk
BLOMSTERDEKORATØRFAGET
MEDLEM Solberg Hege Østby
Holmlundveien 101
2312
OTTESTAD
[email protected]
Design og håndverk
BLOMSTERDEKORATØRFAGET
MEDLEM Svergja Elisabeth Børresen
Kolstadjordet 21
2335
STANGE
[email protected]
Design og håndverk
FRISØRFAGET
LEDER
Storhamargt. 23C
2317
HAMAR
[email protected]
Design og håndverk
FRISØRFAGET
MEDLEM Jevnaker Line
Skogveien 7
2450
RENA
[email protected]
Design og håndverk
FRISØRFAGET
MEDLEM Ruud Marianne Ødegård
Solveien 7
2213
KONGSVINGER
[email protected]
Design og håndverk
FRISØRFAGET
MEDLEM Støen Marit
Gammelvegen 85
2410
HERNES
[email protected]
Design og håndverk
FRISØRFAGET
MEDLEM Søberg Ida Kristin
Parkgata 14 B
2317
HAMAR
[email protected]
Design og håndverk
FRISØRFAGET
MEDLEM Sørli Keren Johanna
Odinsvei 25
2214
KONGSVINGER
[email protected]
Design og håndverk
GLASSHÅNDVERKERFAGET
LEDER
Ullevålsalleen 8
852
OSLO
[email protected]
Design og håndverk
GLASSHÅNDVERKERFAGET
MEDLEM Erlandsson Daniel
Svingen 9
3300
HOKKSUND
[email protected]
Design og håndverk
GLASSHÅNDVERKERFAGET
MEDLEM Håkonsen Kari Marie
Tjuravegen 226
2260
KIRKENÆR
[email protected]
Design og håndverk
GLASSHÅNDVERKERFAGET
MEDLEM Sawe Abel Kiprotich
Fergeportgaten 84
1632
GAMLE FREDRIKSTAD
[email protected]
Design og håndverk
HERRESKREDDERFAGET
LEDER
Svegutua 12
2322
RIDABU
[email protected]
Design og håndverk
HERRESKREDDERFAGET
MEDLEM Pedersen Silje Teland
Lille Damsgårdsveien 43
5162
LAKSEVÅG
[email protected]
Design og håndverk
KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET
LEDER
Kongsvegen 215
2322
RIDABU
[email protected]
Design og håndverk
KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET
MEDLEM Pettersen Siw Aina
Skaoleveien 14
2312
OTTESTAD
[email protected]
Design og håndverk
KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET
MEDLEM Skurdal Pernille
Kringsjåveien 268
2618
LILLEHAMMER
[email protected]
Design og håndverk
KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET
MEDLEM Søraune Lise
Svegutua 12
2322
RIDABU
[email protected]
Design og håndverk
MØBELSNEKKERFAGET
LEDER
Furuknappen 263
2415
HERADSBYGD
[email protected]
Design og håndverk
MØBELSNEKKERFAGET
MEDLEM Aasum Morten
Masterudvegen 193
2211
KONGSVINGER
[email protected]
Design og håndverk
MØBELSNEKKERFAGET
MEDLEM Larsen Frank Robert
Dyrefaret 17
2480
KOPPANG
[email protected]
Design og håndverk
MØBELSNEKKERFAGET
MEDLEM Rogstad Ola Johan
Malmvegen 11
2345
ÅDALSBRUK
[email protected]
Design og håndverk
SALMAKERFAGET
LEDER
Vågaveien 40
7670
INDERØY
[email protected]
Design og håndverk
SALMAKERFAGET
MEDLEM Engh Jan-Erik
Rundmyrveien 1
891
OSLO
[email protected]
Design og håndverk
SALMAKERFAGET
MEDLEM Sverkholdt Silje
Kileveien 174
3175
RAMNES
[email protected]
Elektrofag
AUTOMATISERINGSFAGET
LEDER
Busvolgutua 2
2334
ROMEDAL
[email protected]
Elektrofag
AUTOMATISERINGSFAGET
MEDLEM Amundsen Paal Magnus
Tunemyra 11
2340
LØTEN
[email protected]
Elektrofag
AUTOMATISERINGSFAGET
MEDLEM Hagen Geir
Romedalsvegen 48
2335
STANGE
[email protected]
Elektrofag
AUTOMATISERINGSFAGET
MEDLEM Storsveen Simen
Langguta 8
2345
ÅDALSBRUK
[email protected]
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
LEDER
Sven Morens vei 5
2408
ELVERUM
[email protected]
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
MEDLEM Berg Finn-Arne
Sarabyvegen 165
2116
SANDER
[email protected]
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
MEDLEM Braathen Inge Sundby
Kvæstadsgutua 17
2340
LØTEN
[email protected]
Heggelund Per Sigmund
Jernberg Erik
Johnsen Kjetil
Lieu Thu
Solberg Toril
Malmberg Kari
Søraune Lise
Denais Sylvia
Øvergård Per Gunnar
Tjæder-Gran Nina
Hågensen Thomas
Bekken Morten Skei
2
Medlemmer i prøvenemnder Hedmark pr februar 2017
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
MEDLEM Bråten Per Åge Mathisen
Kaptein Dreyersveg 190
2270
FLISA
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
MEDLEM Haugli Jøran
Kroken 6 B
2318
HAMAR
[email protected]
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
MEDLEM Kjeverud Johan Skjønsberg
Vestergate 21C
2315
HAMAR
[email protected]
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
MEDLEM Nersveen Stein
Øvre Skurubergsveg 109
2412
SØRSKOGBYGDA
[email protected]
Elektrofag
DATAELEKTRONIKERFAGET
MEDLEM Olsen Marius Sveum
Kølbrenda 104
2388
BRUMUNDDAL
marius [email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
LEDER
Turistvegen 793
2372
BRØTTUM
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Bakken Jan Einar
Gerhard Schøningsgt.2b
2315
HAMAR
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Indgjerd Terje
Tangenvegen 1122
2337
TANGEN
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Storlien Olav
Todderudvn 7
2322
RIDABU
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
LEDER
Moskog 11
2280
GJESÅSEN
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Bakke Hans Didrik
Marthasv. 1
2208
KONGSVINGER
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Mikkelsen Tommy
Tjuravegen 296
2260
KIRKENÆR
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
LEDER
Ole Kjernets vei 24
2409
ELVERUM
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Bjørkhaug Ole-Andre
Fangbergvegen 200
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Bjørnar Grindvoll
Oskar Braatens veg 32 D
2407
ELVERUM
[email protected]
Elektrofag
ELEKTRIKERFAGET
MEDLEM Løvlien Espen
Kanalvegen 4c
2408
ELVERUM
[email protected]
Elektrofag
ENERGIMONTØRFAGET
LEDER
Furuknappvegen 46
2415
HERADSBYGD
[email protected]
Elektrofag
ENERGIMONTØRFAGET
MEDLEM Håkensen Erik
Pilgrimsveien 31
2337
TANGEN
[email protected]
Elektrofag
ENERGIMONTØRFAGET
MEDLEM Næstad Tore
Kvithammerbergetvegen 224
2415
HERADSBYGD
[email protected]
Elektrofag
ENERGIMONTØRFAGET
MEDLEM Skaug Rune
Østerhaugberget 45
2415
HERADSBYGD
[email protected]
Elektrofag
KULDE OG VARMEPUMPEMONTØRFAGET
LEDER
Søbakkvegen 41
2409
ELVERUM
[email protected]
Elektrofag
KULDE OG VARMEPUMPEMONTØRFAGET
MEDLEM Bergersen Thomas
Mengsholvegen 411
2353
STAVSJØ
[email protected]
Elektrofag
KULDE OG VARMEPUMPEMONTØRFAGET
MEDLEM Halvorsen Espen
Brynsvegen 50
2334
ROMEDAL
[email protected]
Elektrofag
TAVLEMONTØRFAGET
LEDER
Snertingdalsveien 3163
2839
ØVRE SNERTINGDAL
[email protected]
Elektrofag
TAVLEMONTØRFAGET
MEDLEM Terje Sundmyhr
Fredheimvegen 1
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Elektrofag
TAVLEMONTØRFAGET
MEDLEM Tømte Rolf
Kongsvingervegen 922
2116
SANDER
[email protected]
Elektrofag
TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET
LEDER
Likvernveien 167
2412
SØRSKOGBYGDA
[email protected]
Elektrofag
TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET
MEDLEM Blomquist Tommy Andre
Vindheia vegen 168
2406
ELVERUM
[email protected]
Helse og oppvekst
AMBULANSEFAGET
LEDER
Blåklokkevegen 1 A
2322
RIDABU
[email protected]
Helse og oppvekst
AMBULANSEFAGET
MEDLEM Brydalseggen Anders
Bjønnkroken 39
2500
TYNSET
[email protected]
Helse og oppvekst
AMBULANSEFAGET
MEDLEM Engen Raymond
Sørskogbygdveien 625
2412
SØRSKOGBYGDA
[email protected]
Helse og oppvekst
AMBULANSEFAGET
MEDLEM Hanssen Hans Martin
Rødhettevegen 25
2212
KONGSVINGER
[email protected]
Helse og oppvekst
AMBULANSEFAGET
MEDLEM Lilleseth Marie Christine
Soleiebakken 52
2208
KONGSVINGER
[email protected]
Helse og oppvekst
AMBULANSEFAGET
MEDLEM Nordahl Kristian
Kvilavegen 26b
2312
OTTESTAD
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
LEDER
Stensbakkvegen 13
2320
FURNES
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Edvardsen Anne Line
Lars Jordesvei 4
2318
HAMAR
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Engebakken Eva
Hovshagan 44
2337
TANGEN
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Larsen Line Ødegård
Tanderskogvein 322
2390
MOELV
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Oppegård Solvår
Hummeldalsveien 8
2406
ELVERUM
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Skogsrud Inger Lise
Minkstuvegen 9
2386
BRUMUNDDAL
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Sølvberg Solveig
Basterudvegen 21 C
2312
OTTESTAD
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Tollefsen Kristine
Elvegata 5 D
2382
BRUMUNDDAL
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
LEDER
Tjennet 33
2120
SAGSTUA
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Bergseteren Bente
Neråsen 20
2210
GRANLI
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Kristiansen Nina Helen
Austmarkveien 346
2210
GRANLI
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Sand Vivi-Ann
Prestbergveien 19
2120
SAGSTUA
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Smedtorp Monica Elisabeth
Myggliveien 13
2216
ROVERUD
[email protected]
Skar Hans Arne
Langmoen Frank Øyvind
Halvorsen Stein
Danielsen Tore
Gunnarsrud Stig Erik
Jensen Bjørn Remi
Ådlandsvik Tommy
Berg Solfrid
Halvorsen Linda Elisabeth
Sutterud Astrid
3
[email protected]
Medlemmer i prøvenemnder Hedmark pr februar 2017
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
LEDER
Torvmyrveien 28
2406
ELVERUM
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Berntsen Heidi Strand
Motrøen Åse Siljuberg
Glomliveien 6
2480
KOPPANG
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Brodal Wenche Negård
Tollgjellen
2540
TOLGA
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Moldstad Elin
Hauståsen 5
2560
ALVDAL
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Norman Hege Elin Hoas
Strandbyveien 120
2408
ELVERUM
[email protected]
Helse og oppvekst
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
MEDLEM Tronslien Anne Karin
Knippgrenda 31
2410
HERNES
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
LEDER
Heidmannsgate 33
2317
HAMAR
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Frang Dina Rustad
Frenningveien 132
2344
ILSENG
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Holter Arnhild
Mælomsveien 23
2324
VANG PÅ HEDMARKEN
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Jacobsen Kjersti Moe
Elgtråkket 58
2390
MOELV
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Nyhus Tone Bente
Romedalsvegen 381
2335
STANGE
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Ødegård Kari
Viksveien 146
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
LEDER
Djupdalsfaret 30
2214
KONGSVINGER
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Hansen Hanne-Line Witsø
Toresheimvegen 34
2214
KONGSVINGER
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Myrvold Linda Irene
Toresheimvn. 5
2214
KONGSVINGER
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Skara Rita
Øvergårsvegen 63
2436
VÅLER I SOLØR
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Syversen Torunn
Rudsvegen 101
2436
VÅLER I SOLØR
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
LEDER
Lyngveien 14
2480
KOPPANG
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Aasheim Trine Holtet
Velheimsveien 12
2485
RENDALEN
[email protected]
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Nordhagen Grete Næsbakk
Korsbergveien
2420
TRYSIL
[email protected]
Liheim Yvonne Elisabeth
Østlie Linda
Øien Monica Sjøberg
Helse og oppvekst
HELSEARBEIDERFAGET
MEDLEM Trøiterud Grethe
Osensjøen Øst 108
2428
SØRE OSEN
[email protected]
Naturbruk
ANLEGGSGARTNERFAGET
LEDER
Nærosvegen 581
2372
BRØTTUM
[email protected]
Naturbruk
ANLEGGSGARTNERFAGET
MEDLEM Arnesen Trond Jørgen
Kramprudveien 21
2636
ØYER
[email protected]
Naturbruk
ANLEGGSGARTNERFAGET
MEDLEM Flermoen Reidar
Sønsterud 25
2280
GJESÅSEN
[email protected]
Naturbruk
SKOGFAGET
LEDER
Vestbyvn. 24
2420
TRYSIL
[email protected]
Naturbruk
SKOGFAGET
MEDLEM Bråthen Thomas
Kongspartvegen 1
2337
TANGEN
[email protected]
Naturbruk
SKOGFAGET
MEDLEM Gjems Knut Arne
Vestre Gjeståsveien 167
2280
GJESÅSEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
BAKERFAGET
LEDER
Veltbakken 8
2312
OTTESTAD
[email protected]
Restaurant- og matfag
BAKERFAGET
MEDLEM Torp Elin
Søsvevegen 128
2340
LØTEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
INSTITUSJONSKOKKFAGET
LEDER
Vilsbergveien 383
2240
MAGNOR
[email protected]
Restaurant- og matfag
INSTITUSJONSKOKKFAGET
MEDLEM Bøe Åshild
Folldalsvegen 2786
2580
FOLLDAL
[email protected]
Restaurant- og matfag
INSTITUSJONSKOKKFAGET
MEDLEM Mobråten Per Jonas Viken
Vestsida 304
2130
KNAPPER
[email protected]
Restaurant- og matfag
INSTITUSJONSKOKKFAGET
MEDLEM Runeberg Marita
Beverveien 7
2450
RENA
[email protected]
Restaurant- og matfag
INSTITUSJONSKOKKFAGET
MEDLEM Søberg Åshild Merete
Strandveien 4
2485
RENDALEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
INSTITUSJONSKOKKFAGET
MEDLEM Øvrevik Geir-Kristian
Stangkjølveien 5
2423
ØSTBY
[email protected]
Restaurant- og matfag
INDUSTRIELL MATPRODUKSJON
LEDER
Heggebærveien 30
2409
ELVERUM
[email protected]
Restaurant- og matfag
INDUSTRIELL MATPRODUKSJON
MEDLEM Johansen Bjørn
Lønnveien 24
2312
OTTESTAD
[email protected]
Restaurant- og matfag
INDUSTRIELL MATPRODUKSJON
MEDLEM Melby Marianne Ansbjerg
Ryliveien 10 E
2340
LØTEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
INDUSTRIELL MATPRODUKSJON
MEDLEM Nysæther Marianne
Byflatveien 46
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Restaurant- og matfag
KOKKFAGET
LEDER
Postboks 109
2161
VORMSUND
[email protected]
Restaurant- og matfag
KOKKFAGET
MEDLEM Bernhus Roar
Vestsivegen 70
2406
ELVERUM
[email protected]
Restaurant- og matfag
KOKKFAGET
MEDLEM Bråthen Emil Christian
Messunndervegen 15
2120
SAGSTUA
[email protected]
Restaurant- og matfag
KOKKFAGET
MEDLEM Ellstrøm Tommy
Torvvegen 21
2340
LØTEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
KOKKFAGET
MEDLEM Grøt Halvor Riiseen
Feljevegen 12B
2409
ELVERUM
[email protected]
Restaurant- og matfag
KOKKFAGET
MEDLEM Opsahl Gjermund
Øverenga 24
2324
VANG PÅ HEDMARKEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
KONDITORFAGET
LEDER
Veltbakken 8
2312
OTTESTAD
[email protected]
Restaurant- og matfag
KONDITORFAGET
MEDLEM Torp Elin
Søsvevegen 128
2340
LØTEN
[email protected]
Heggerusten Torgeir
Varli Terje
Tørudstad Ove
Heiaas-Nitteberg Morten
Sørby Torbjørn
Strøm Tone Elisabeth
Tørudstad Ove
4
Medlemmer i prøvenemnder Hedmark pr februar 2017
Restaurant- og matfag
KJØTTSKJÆRERFAGET
LEDER
Sand Henning
Vagnvollveien 30
2485
RENDALEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
KJØTTSKJÆRERFAGET
MEDLEM Storbæk Arne
Vangvollsveien 1
2485
RENDALEN
[email protected]
Restaurant- og matfag
SERVITØRFAGET
LEDER
Restaurant- og matfag
SERVITØRFAGET
MEDLEM Jensen Cathrine
Restaurant- og matfag
SLAKTERFAGET
LEDER
Restaurant- og matfag
SLAKTERFAGET
MEDLEM Leirflaten Svein
Restaurant- og matfag
SLAKTERFAGET
MEDLEM Lillebråten Kjell Rune
Brattråker 14
2682
LALM
[email protected]
Service og samferdsel
IKT SERVICEFAG
LEDER
Hestehovstien 13 B
2052
JESSHEIM
[email protected]
Service og samferdsel
IKT SERVICEFAG
MEDLEM Engen Tom Harald
Libergvegen 15
2408
ELVERUM
[email protected]
Service og samferdsel
IKT SERVICEFAG
MEDLEM Iversen Lars Roar
Grubholveien 1
2324
VANG PÅ HEDMARKEN
[email protected]
Service og samferdsel
IKT SERVICEFAG
MEDLEM Stølan Sigurd Weidemann
Service og samferdsel
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET
LEDER
Service og samferdsel
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET
Service og samferdsel
Kavli Stian
Heggelund Rune
Krogh Jon Erik
Vindheiaveien 50
2406
ELVERUM
[email protected]
Nordlivegen 5 A
2408
ELVERUM
[email protected]
Grubholvn 17
2324
VANG PÅ HEDMARKEN
[email protected]
Ormbakkveien 6
2670
OTTA
svein.leirflate[email protected]
2500
TYNSET
[email protected]
Fjuklia 8
2150
ÅRNES
[email protected]
MEDLEM Foss Ole Christian
E.J. Bergsveg 13B
2317
HAMAR
[email protected]
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET
MEDLEM Hagerup Kristin Houmb
Solhellinga 38 D
2315
HAMAR
[email protected]
Service og samferdsel
LOGISTIKKFAGET
LEDER
Stavsjøv. 886
2353
STAVSJØ
[email protected]
Service og samferdsel
LOGISTIKKFAGET
MEDLEM Bakkom Roar
Engrovegen 1b
2387
BRUMUNDDAL
[email protected]
Service og samferdsel
LOGISTIKKFAGET
MEDLEM Rosvold Inge
Brusevegen 3
2312
OTTESTAD
[email protected]
Service og samferdsel
LOGISTIKKFAGET
MEDLEM Sørlie Jane Beate
Åsmarkveien 610
2364
NÆROSET
[email protected]
Service og samferdsel
SALGSFAGET
LEDER
Gerard Munthes vei 13
2406
ELVERUM
[email protected]
Service og samferdsel
SALGSFAGET
MEDLEM Bunes Ann Kristin
Bukkeneset 124
2120
SAGSTUA
[email protected]
Service og samferdsel
SALGSFAGET
MEDLEM Engen Bente
Amalie Skramsv. 57
2407
ELVERUM
[email protected]
Service og samferdsel
SALGSFAGET
MEDLEM Ruud Tone
Øgardshøgda 216
2330
VALLSET
[email protected]
Service og samferdsel
SALGSFAGET
MEDLEM Skogstad Atle
Gamleveien 20
2430
JORDET
[email protected]
Service og samferdsel
YRKESSJÅFØRFAGET
LEDER
Sagmoroa 45
2283
ÅSNES FINNSKOG
[email protected]
Service og samferdsel
YRKESSJÅFØRFAGET
MEDLEM Grue Trond Ola
Storvegen 43
2332
ÅSVANG
[email protected]
Service og samferdsel
YRKESSJÅFØRFAGET
MEDLEM Myrvang Ole Marius
Krokmoen 36
2280
GJESÅSEN
[email protected]
Service og samferdsel
YRKESSJÅFØRFAGET
MEDLEM Rysgård Rolf
Kolonien 15b
2335
STANGE
[email protected]
Service og samferdsel
YRKESSJÅFØRFAGET
MEDLEM Syvderud Per
Gamle Knappumsvei 138
2270
FLISA
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET
LEDER
Gåsbuvegen 851
2323
INGEBERG
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET
MEDLEM Hansen Thomas Engum
Nordre Ringsveg 48
2390
MOELV
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET
MEDLEM Jenshus Jan Erik
Nærosvegen 24
2364
NÆROSET
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILLAKKERERFAGET
LEDER
Langenga 11
2385
BRUMUNDDAL
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILLAKKERERFAGET
MEDLEM Alf Edward Tyskeberg Lie
St. Olavs veg 5
2260
KIRKENÆR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
LEDER
Plasslia 60
2560
ALVDAL
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
MEDLEM Horten Stein
2510
TYLLDALEN
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
LEDER
Jøviksvegen 113
2240
MAGNOR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
MEDLEM Dammen Ronny Andre
Kjonbergvegen 12
2133
GARDVIK
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
MEDLEM Langbrumoen Bjørn Håkon
Hagebysvingen 39
2230
SKOTTERUD
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
MEDLEM Trønes Asgeir
Teppegutua 15
2436
VÅLER I SOLØR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
LEDER
Nordhovsgutua 9
2340
LØTEN
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
MEDLEM Bjørnstad Jan-Magne
Pettersborgvegen 73
2340
LØTEN
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
MEDLEM Grønbakken Trond
Elgtråkket 70
2390
MOELV
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET LETTE KJØRETØY
MEDLEM Lillegrend Jan Terje
Soløvegen 605
2415
HERADSBYGD
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILSKADEFAGET
LEDER
Østvangvegen 11
2340
LØTEN
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILSKADEFAGET
MEDLEM Alf Edward Tyskeberg Lie
St. Olavs veg 5
2260
KIRKENÆR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILSKADEFAGET
MEDLEM Haugen Robert
Ensrudvegen 64
2429
TØRBERGET
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILSKADEFAGET
MEDLEM Moen Bjørn Ivar
Stubben 4
2230
SKOTTERUD
[email protected]
Sagen Grethe
Øverlien Arve Martin
Bakken Marianne Mellum
Sagmoen Knut
Skyrud Arnt Olav
Grønvold Steinar
Persheim Jon Einar
Sætherberget Sveinar
Westgårdsrønningen Tore
Mikkelsen Kristian
5
Medlemmer i prøvenemnder Hedmark pr februar 2017
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET TUNGE KJØRETØY
LEDER
Filsethveien 236
2334
ROMEDAL
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET TUNGE KJØRETØY
MEDLEM Hestnes Bjørnar
Aaen Bjørn Arne
Falletvegen 60
2338
ESPA
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET TUNGE KJØRETØY
MEDLEM Holmseth Ola
Tømmerveien 19
2409
ELVERUM
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
BILFAGET TUNGE KJØRETØY
MEDLEM Opsal Trond
Rognstadvegen 98
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
HJULUTRUSTNINGSFAGET
LEDER
Johan Falkbergets vei 47
2407
ELVERUM
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
HJULUTRUSTNINGSFAGET
MEDLEM Sandlie Cato
Bjørgedalsvegen 491
2320
FURNES
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
HJULUTRUSTNINGSFAGET
MEDLEM Saugstad Rune
Fremstadvegen 95
2384
BRUMUNDDAL
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
INDUSTRIMEKANIKERFAGET
LEDER
Villavegen 72
2344
ILSENG
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
INDUSTRIMEKANIKERFAGET
MEDLEM Bråtane Nils Johan
Rudsvegen 385
2436
VÅLER I SOLØR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
INDUSTRIMEKANIKERFAGET
MEDLEM Sander Roar
Kongsvingervegen 777
2116
SANDER
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
INDUSTRIMONTØRFAGET
LEDER
Villavegen 72
2344
ILSENG
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
INDUSTRIMONTØRFAGET
MEDLEM Bråtane Nils Johan
Rudsvegen 385
2436
VÅLER I SOLØR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
INDUSTRIMONTØRFAGET
MEDLEM Sander Roar
Kongsvingervegen 777
2116
SANDER
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
CHASSISPÅBYGGERFAGET
LEDER
Opsal Trond
Rognstadvegen 98
2380
BRUMUNDDAL
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET
LEDER
Opsahl Morten
Nilsbergveien 45
2338
ESPA
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET
MEDLEM Bjerke Håkon
Vestre Solørveg 531
2260
KIRKENÆR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET
MEDLEM Graaberget Svein
Kaptein Dreyers veg 1345
2283
ÅSNES FINNSKOG
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
MODELLBYGGERFAGET
LEDER
Olav Halvorseths veg 4
2411
ELVERUM
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
MODELLBYGGERFAGET
MEDLEM Solberg Ronny
Lussberget 90
2415
HERADSBYGD
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
MOTORSYKKELFAGET
LEDER
Elgfaret 50
2335
STANGE
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
MOTORSYKKELFAGET
MEDLEM Sømåen Ståle
Vindheiavegen 203
2443
DREVSJØ
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
MOTORSYKKELFAGET
MEDLEM Vangen Rune
Helge Væringsaasen vei 21
2408
ELVERUM
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
MOTORSYKKELFAGET
MEDLEM Westgårdsrønningen Tore
Nordhovsgutua 9
2340
LØTEN
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
PLATEARBEIDERFAGET
LEDER
Snipmovegen 6
2224
AUSTMARKA
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
PLATEARBEIDERFAGET
MEDLEM Johansen Knut
Åsmarkvegen 983
2364
NÆROSET
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
PLATEARBEIDERFAGET
MEDLEM Østli Reidar
Refling Hagens veg 32
2337
TANGEN
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
LEDER
Dr. gjemsveg 14
2208
KONGSVINGER
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
MEDLEM Børrud Per
Wictor Svanes veg 11
2240
MAGNOR
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
MEDLEM Dahl Lillian Elisabeth
Maarudvegen 106
2114
DISENÅ
[email protected]o
Teknikk og ind. prod.
RESERVEDELSFAGET
LEDER
Engebretvegen 9
2320
FURNES
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
RESERVEDELSFAGET
MEDLEM Langeland Ander
Liavegen 9
2208
KONGSVINGER
[email protected]
Teknikk og ind. prod.
RESERVEDELSFAGET
MEDLEM Sund Sigmund Hustveit
Skarpholvegen 4
2319
HAMAR
[email protected]
Moen Oddgeir
Bakker Borgar
Bakker Borgar
Rønningen Frode
Hoel Rune
Vestbekken Rune
Seigerud Werner
Haugen Tom Vegar
6