Funksjoner: Ordkort til repetisjon av begreper

1 av 1
Funksjoner: Ordkort til repetisjon av begreper
Gjør elevene forberedt til å lære nytt fagstoff ved å trekke
frem erfaringer og kunnskap om det de tidligere har lært om
funksjoner.
Dere trenger
Kopioriginal K.10.4.1
Fremgangsmåte
Elevene jobber i grupper på to eller tre. De trenger ett sett
med ordkort. Etter tur trekker de et kort og forklarer
betydningen av ordet for medelevene. La gjerne elevene
tegne mens de forklarer.
Kopioriginaler. Maximum 10. Kapittel 4 © Gyldendal Norsk Forlag AS
K.10.4.1
1 av 2
Ordkort til innledning
Koordinatsystem
Akse
Lineær funksjon
Stigningstall
Konstantledd
Proporsjonal
Empirisk
Bunnpunkt
Toppunkt
Kopioriginaler. Maximum 10. Kapittel 4 © Gyldendal Norsk Forlag AS
K.10.4.1
2 av 2
Ordkort til innledning
Intervall
Verditabell
Origo
Tallpar
Variabel
Graf
Kopioriginaler. Maximum 10. Kapittel 4 © Gyldendal Norsk Forlag AS