PDF, 39 kB - Vang kommune

VANG KOMMUNE
Vang , 01.03.17.
LISTE OVER UTSKRIVEN EIGEDOMSSKATT FOR 2017
Med heimel i eigedomsskattelova § 15 har Vang kommunestyre vedteke å skrive ut
eigedomskatt på verker og bruk.
For 2017 skal det i samsvar med kommunestyrevedtak skrivast ut eigedomsskatt med
7 –sju- promille av verket eller bruket sin takstverdi.
Dei nedanfor nemnde må såleis for 2017 betale eigedomsskatt slik:
Namn på bruket/verket:
Vang Energiverk KF
Hellefoss Kraft AS
Hydro Aluminium AS
Sarpsfoss Limited
Eidsiva Vannkraft AS
Oslo Lysverker AS
Stange Energi AS
Glomma Kraftproduksjon AS
E-Co Energi AS
Ringeriks Kraft Produksjon as
Glitre Energi Produksjon as
Skagerak Kraft AS
Oppland Energi AS
Statkraft Energi AS
Hafslund Produksjon AS
Sarp Kraftstasjon AS
Lågen og Øvre Glomma Kraftprod.
Vang energiverk KF
Telenor Norge AS
Net Com AS
Ryfoss Betongvarefabrikk AS
Valdres Energiverk A/S
Tveitabru Eiendom AS
Norkring A/S
Eidsiva NettA/S
Takstsum:
kr. 14.846.000
kr.
482.342
kr. 11.350.928
kr.
1.886.669
kr. 14.764.225
kr.
7.732.563
kr.
1.087.837
kr.
464.959
kr. 15.837.307
kr.
3.484.364
kr. 34.486.104
kr. 19.116.454
kr. 528.871.504
kr.
346.369
kr.
4.115.627
kr
733.463
Kr 7.566.228
kr. 119.699.000
kr. 23.700.000
kr.
2.175.000
kr.
2.850.000
kr.
8.300.000
kr.
3.515.000
kr.
435.000
kr. 39.000.000
Eigedomsskatt:
kr. 103.922
kr.
3.376
kr.
79.456
kr.
13.206
kr. 103.350
kr.
54.128
kr.
7.615
kr.
3.255
kr. 110.861
kr.
24.391
kr. 241.403
kr. 133.815
kr. 3.702.101
kr.
2.425
kr.
28.809
kr.
5.134
kr.
52.964
kr. 837.893
kr. 165.900
kr.
15.225
kr.
19.950
kr.
58.100
kr.
24.605
kr.
3.045
kr. 273.000
SUM
kr.
kr. 6.067.929
866.846.943
Kommunen har ingen verk/bruk som er friteke for eigedomsskatt.
Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Slik klage må setjast fram skriftleg
og vere komen inn til kontoret her innan 6-seks- veker frå i dag.
Eigedomsskattekontoret
Postadresse :
Foretaks nr. :
2975 Vang i Valdres Tlf
961 382 246 Fax
: 61 36 85 00
: 61 36 85 01
:
Bank : 2146 07 00024 Url
e-post :
www.vang.no
[email protected]
VANG KOMMUNE
Postadresse :
Foretaks nr. :
2975 Vang i Valdres Tlf
961 382 246 Fax
: 61 36 85 00
: 61 36 85 01
:
Bank : 2146 07 00024 Url
e-post :
www.vang.no
[email protected]