Yrkesfaglige utdanningsprogram Kompetansebevis og vitnemål for

Yrkesfaglige utdanningsprogram
Kompetansebevis og vitnemål for yrkesfaglige utdanningsprogram blir laget fortløpende
etter at eksamenskarakterer er kommet over til vårt datasystem etter fellessensur. Disse blir
sendt i posten.
Elever ved yrkesfaglige utdanninger som avslutter opplæringen med læretid og fag- og
svennebrev får kompetansebevis fra Oslo VO Sinsen når Vg2 er avsluttet. Elever som
fullfører og består yrkesfaglige utdanninger med tre år i skole får vitnemål som
dokumentasjon. Vitnemålene importeres i norsk vitnemålsdatabase hos Samordna opptak.
Helsedirektoratet som behandler autorisasjonssøknader, kan ikke hente vitnemålene fra
Samordna opptak. Disse må lastes opp samtidig med søknaden om autorisasjon.
Elever som fortsetter utdanningen ved Oslo VO Sinsen neste skoleår, kan få en
karakterutskrift ved henvendelse til resepsjonen etter 25.juni.