radøy musikk- og kulturskule aktivitetsplan våren

RADØY MUSIKK- OG KULTURSKULE
AKTIVITETSPLAN VÅREN 2017
VÅREN 2017
DATO
VEKE TID
AKTIVITETET - KVAR
KOMMENTARAR - KVEN
JANUAR
Må. 02.01.
1
Ty.10.01.
2
Må. 16.01.
3
Oppstart av undervisning etter nyttår
16.30-17.15 Konsertserie: Open konsert - Prestegarden
19.00-20.00 Nyårskonsert - Hordabø kyrkje
6
16.30-17.15
timeplan
v/ lærar Jens Holstad
Vidarekomne elevar - klassisk repertoar
FEBRUAR
Må .20.02.
Konsertserie: Open konsert - Prestegarden
v/ Tord Marøy - elevar som skal delta
vert kontakta av sin lærar
27.02.-05.03.
VINTERFERIE
9
MARS
Fr. 10.03.
10
16.30-17.15
Konsertserie: Open konsert - Prestegarden
v/ lærar Bjørn Schille - elevar som skal
delta vert kontakta av sin lærar
APRIL
Laurd. 01.04.
Ons. 05.04.
RMK har OPE HUS med konsertar og utstill.
Rullerande konsert/utstilling på Manger
14 16.30-17.15 Konsertserie: Open konsert - Prestegarden
12
Dagtid
OBLIGATORISK DAG for ALLE i RMK
v/lærar Ann C Hoen - elevar som skal
delta vert kontakta av sin lærar
Laurd.15.04.
13
10.04.-17.04.
15/16
FRIST FOR Å RE-REGISTRERE SEG FOR NESTE SKULEÅR
PÅSKEFERIE
MAI
Må.01.05.
18
18
Dato kjem
18/19
On.17.05.
20
Fr.19.05.
20
To.25.05.
21
16.30-17.15
FRIDAG
Konsertserie: Open konsert - Prestegarden Elevar som deltar vert kontakt av sin lærar
I perioden vert det samspel og førebuing til sommarforestilling 19.mai.
NASJONALDAG
RMK sin felles konsert og utstilling
OBLIGATORISK DAG for ALLE i RMK
tema: Nordiske tonar
KR.HIMMELFARTSDAG
JUNI
Må.05.06.
23
23
Månd. 12.06.
24
Frå ty.13.06.
25
2. PINSEDAG
Avslutningar med læraren din
Siste skuledag i RMK før sommaren
Avspasering for laurd. 25.03. og 19.05.