Ingen lysbildetittel

Mononucleosis infectiosa
og litt om akutt tonsillitt
Alfred Halstensen
Professor, overlege
Mononucleosis infectiosa
•
•
•
•
•
Kyssesyke
Epstein-Barr virus
Inkubasjonstid: 4-7 uker
Utbredelse: De fleste smittes i tenårene til > 90%
Patogenese: Viremi til RES
M.i. - klinikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Den store etterligner
Subklinisk
Febersykdom
Halsinfeksjon – ofte betydelig tonsillitt med belegg og ødem
Lymfeknutesvulst – likal eller generell
Hepato-splenomegali
Utslett
Makulopapuløst utslett ved amoxicillin/penicillin
M. i. - komplikasjoner
• Splenomegali og miltruptur
• Trombocytopeni
• Obstruksjon i hals med ernærings og
respirasjonsproblemer
• Meningoencephalitt
• Hemolytisk anemi
• Fatigue
Obs milt & trobocytter
Institutt for indremedisin
Institutt for indremedisin
Institutt for indremedisin
M.i. diagnose
•
•
•
•
Klinikk
Mononuklære celler i perifert blod / blodutstryk
Mononukleosetest – heterofile antistoff
Ebstein-Barr virus - antistoff
Aktiverte lymfocytter
M.i. - behandling
•
•
•
•
•
•
OBSERVASJON
Sykehusinnleggelse sjelden
Symptomatisk – analgetika, væske
Antiviral – acyklovir ?
Glukokortikoider ?
Anaerobe antibiotika – metronidazole ?
Utfordringer ved akutt tonsillitt
•
•
•
•
•
•
•
•
Svært vanlig sykdom
Smittsom sykdom
Komplikasjoner sjelden
Dødelige komplikasjoner svært sjelden
Etiologi
Indikasjon for antibiotikabehandling
Behandlingssvikt
Overforbruk av antibiotika
Etiologi ved tonsillitt
menneske
mikroorganisme
Mikroorganismer ved tonsillitt
Virus – antibiotika ikke indisert
GAS – antibiotika til ca 1/3?
andre bakterier
- antibiotika sjelden
Antibiotika ved GAS-tonsillitt
sydomsintensitet
nei
ja
?