3. trinn - Sandefjord kommune

PERIODEPLAN 3.TRINN
Ormestad skole
Navn: ________________________
PERIODE 1
UKE 33-36
PERIODE 2:
UKE 37-39
PERIODE 3:
UKE 41-44
PERIODE 4:
UKE 45-47
PERIODE 5:
UKE 48-50
PERIODE 6:
UKE 1-4
PERIODE 7:
UKE 5-7
PERIODE 8:
UKE 9-12
PERIODE 9:
UKE 13-17
PERIODE 10:
UKE 18-21
PERIODE 11:
UKE 22-25
Håper de av dere som har hatt vinterferie har hatt en rolig og deilig tid og ladet opp til ny periode
Håper dere andre også er klare for ny periode og mye læring.
Onsdag 8 mars, 17.30 til 19.00 er satt av til foreldremøte. Vi har prøvd å sette opp foreldremøter på
de ulike trinnene slik at dere som har barn på flere trinn får med dere foreldremøtene på flere trinn.
Håper å se dere alle ☺ Vi vil også den kvelden snake litt om neste skoleår og pressentere lærerne
som overtat dette fantastiske trinnet etter sommerferien
Jan Ove, 45456181 og Monica, 41695867
Timeplan
TID
08.3009.15
MANDAG
MATEMATIKK
TIRSDAG
NORSK
ONSDAG
SVØMMING
09.1510.00
NORSK
NORSK
SVØMMING
10.1010.55
NORSK
MATEMATIKK
NORSK
11.3512.20
ENGELSK
KRLE
MATEMATIKK
12.2013.05
SAMFUNNSFAG
13.1514.00
14.0014.45
Slutt: 13:05
TORSDAG
FREDAG
Uteskole
MATEMATIKK
NORSK
NATURFAG
MATEMATIKK
SAMFUNNSFAG
NORSK
NORSK
MUSIKK
KRLE
K&H
MUSIKK
K&H
K&H
Slutt: 14:00
Slutt: 12:20
Slutt: 14:00
Slutt: 13:05
UNDERVISNINGENS INNHOLD:
FAG
DETTE SKAL VI
LESE
NORSK
MATEMATIKK
Multi s. 32 - 47
ENGELSK
SAMFUNNSFAG
DETTE SKAL VI
ØVE PÅ
Tankekart,
funksjonell
sammenhengende
skrift
De fire regneartene
+, -, x, / og =
Skrive korte
beskjeder på engelsk
DETTE SKAL VI
LAGE ELLER VISE
Enkel tekst med hjelp
av tankekart.
Om bronsealder
KUNST OG
HÅNDVERK
MUSIKK
Imitere enkle rytmer
og improvisere
KROPPSØVING
Svømme 25 meter.
Snakke om at vi er
forskjellige og er
gode på hver våre
ting
KRLE
Vivo s. 160 - 168
NATURFAG
Tegne og skrive om
en av
gudene/gudinnene i
Hinduismen.
Livssyklusen til en
plante.
Lekser
Hele perioden
Engelsk
Norsk
Uke 9: live= bor, grandmother=bestemor,basket=kurv, say=si, girl=jente,meet=møte
Uke 10: very=veldig,eat=spise, animals=dyr,loud=høyt, scream=skrik
Uke 11:kitten= katt, cake=kake,brother=bror,mum=mamma,mouth=munn
Uke 12: house=hage,garden=hage,living room= oppholdsrom, bathroom=bad
Uke 9: vil,men,kan,skal,til,sukker,tegnestift,lommelykt,gjerde,gikk,minusgrader
Uke 10: vill,menn,skall,ut,neshorn,seg,kom,mellom,var,selv,sitt,hele,hva,hvem
Uke 11: spesiell-født-avbitt-bleie-ofte-flokken-frykte-lederen-underveis-trampoline
Uke 12: underveis-hamrer-tilbake-at-nok-tok-hos-elefant-gjentakelse
Uke 9
Til Tirsdag 28.2
Norsk:
Salto 3 elevbok B: Les
s. 41. Gjør s. 28 i Salto
arbeidsbok
Matte:
Kopihefte
Engelsk:
Explore s.Les 1 og 2
avsnitt på s.58.Skriv
av et avnsitt på
engelsk.
Til Onsdag 01.03
Norsk:
Salto 3 elevbok B: Les
s. 42. Skriv 4 til 5 linjer
om hva teksten
handler om.
Matte:
Kopihefte
Til Torsdag 02.03
Norsk:
Salto 3 elevbok B:Les
s. 43.
Salto arbeidsbok: Gjør
oppgåve 5,s.30.
Matte:
Kopihefte
Til Fredag 04.03
Norsk:
Lag setninger til hvert
av øveordene. Skriv
pent.
Matte:
Kopihefte
Engelsk:
Skriv av de engelske
glosene. Skriv glosene
to ganger.
Uke 10
Til Tirsdag 07.03
Norsk:
Salto 3 elevbok 3 B:
Les s. 44. Gjør s. 30 i
Salto arbeidsbok
Til Onsdag 08.03
Norsk:
Salto 3 elevbok 3
B:Les s. 46-47. Skriv 3
setninger du likte godt
i teksten.
Til Torsdag 09.03
Norsk:
Salto 3 elevbok 3B:
Les s. 46-47 på nytt.
Lag et tankekart om
det namibiske
neshornet
Til Fredag 10.03
Norsk:
Lag setninger med
hvert av øveordene
Matte:
Kopihefte
Matte:
Kopihefte
Engelsk:
Skriv av de engelske
glosene. Skriv ordene
to ganger.
Til Onsdag 15.03
Norsk:
Salto 3 elevbok
3B:Les s. 49. Lag et
tankekart om hva
Julius gjorde hjemme
hos den nye familien
sin.
Til Torsdag 16.03
Norsk:
Salto 3 elevbok
3B:Les s. 50. Les
teksten to ganger. La
en voksen ta tiden på
deg. Skriv ned tiden
du brukte på å lese
hele teksten i
lekseboka.
Til Fredag 17.03
Norsk:
Lag setninger med
hvert av øveordene
Matte:
Kopihefte
Engelsk
Explore 3.Les avsnitt 5
og 6 på s. 59. Skriv av
et avsnitt på engelsk
og oversett til norsk
Uke 11
Til Tirsdag 14.03
Norsk:
Salto 3 elevbok
3B:Les s. 48.Lag et
tankekart om Julius.
Matte:
Kopihefte
Engelsk
Explore 3.Les og gjør
s.61
Matte:
Kopihefte
Matte:
Kopihefte
Uke 12
Til Tirsdag 21.03
Norsk:
Salto 3 elevbok 3B:
Les s.51. Svar på
spørsmålene på same
side.
Til Onsdag 22.03
Norsk:
Salto 3 elevbok 3B:
Les s.53. Gjør
oppgavene 1-3 på
s.52
Til Torsdag 23.03
Norsk:
Salto 3
Arbeidsbok:Les s. 36
og svar på
spørsmålene på s.37
Matte:
Kopihefte
Matte:
Kopihefte
Matte:
Kopihefte
Engelsk
Explore 3. Les s. 74.
Gjør oppgave 1 og 2.
Matte:
Kopihefte
Matte:
Kopihefte
Engelsk:
Skriv av de engelske
glosene. Skriv ordene
to ganger
Til Fredag 24.03
Norsk:
Lag setninger med
hvert av øveordene
Matte:
Kopihefte
Engelsk:
Skriv av de engelske
glosene. Skriv ordene
to ganger
8. ARBEIDSPERIODE
UKE 9-12
TVERRFAGLIG TEMA: Eventyr
FAG
NORSK
MATTE
ENGELSK
NATURFAG
KRLE
SAMFUNNSFAG
KROPPSØVING
MUSIKK
LOKALE LÆRINGSMÅL
Eleven skal kunne…
➢
bruke tankekart som grunnlag for å skrive en enkel tekst.
➢
➢
➢
løse enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver med tresifrede tall i hodet
og på papiret, blant annet ved bruk av standarsalgoritmen og tallinjen.
bruke symbolene + - * / og =.
skrive en kort beskjed på engelsk.
➢
presentere livssyklusen til en valgt plante.
➢
beskrive en av hinduismens guder/gudinner.
➢
➢
➢
diskutere likheter og ulikheter i livsvilkår og skape en sammensatt tekst om
livet i bronsealderen og sammenligne med hvordan vi lever i dag.
forklare hvordan redskaper av jern og bronse endret måten man skaffet
seg mat på og hvordan navnet er knyttet til periodene.
svømme 25 meter.
fortelle noe om at vi har ulike kropper - og kan ulike ting.
➢
imitere og improvisere enkle rytmer.
➢
➢
lage skisser av enkle bruksgjenstander.
fortelle hvilke redskaper og materialer man skal bruke for å lage en
bruksgjenstand.
lage bruksgjenstander i leire, tekstil, skinn eller tre.
vise fram og vurdere eget arbeid.
Jeg unner andre å lykkes.
Jeg bruker vennlig stemme og høflig språk.
Jeg deler med andre
➢
K&H
PALS
➢
➢
➢
➢
➢