Månedsplan ()

MÅNEDSPLAN MARS 2017
Mandag
27.
Tirsdag
28.
Onsdag
1.
GUL TUR i bhg
Fredag
3.
ORANSJE TUR i bhg
SPRÅK GRUPPER
kl. 9.45
Lekegrupper
9
Torsdag
2.
ORANSJE TEMAGRUPPE
KARNEVAL
Kle deg ut som du vil
GUL TEMAGRUPPE
Fellessamling kl 10
6.
Smøremåltid
Matpakke - Smøremåltid
Smøremåltid
8.
7.
Lekegrupper
10
13.
Matpakke - Smøremåltid
Smøremåltid
15.
14.
10.
PROSJEKTGRUPPER kl.10
GUL TEMAGRUPPE
Varmmat
Fellesrommet
Lekegrupper
11
Matpakke - Smøremåltid
16.
SPRÅK GRUPPER
kl. 9.45
GUL TURGRUPPE
20.
Smøremåltid
Matpakke - Smøremåltid
22.
21.
PROSJEKTGRUPPER kl. 10
GUL TEMAGRUPPE
Varmmat
Fellesrommet
Lekegrupper
12
Smøremåltid
27.
ORANSJE TEMAGRUPPE
29.
28.
GUL TURGRUPPE
Lekegrupper
ORANSJE TEMAGRUPPE
Smøremåltid
Smøremåltid
Matpakke - Smøremåltid
Matpakke - Smøremåltid
23.
SPRÅK GRUPPER
kl. 9.45
GUL TURGRUPPE
17.
ORANSJE TURGRUPPE
ORANSJE TEMAGRUPPE
Smøremåltid
SPRÅK GRUPPER
kl. 9.45
Vi feirer William og
Aleksander som blir 5
år i dag
HURRA!!!
24.
ORANSJE TURGRUPPE
PROSJEKTGRUPPER kl. 10
GUL TEMAGRUPPE
Varmmat
Fellesrommet
Vi feirer Tora som blir 5 år
26/3
HURRA!!!!
Matpakke - Smøremåltid
30.
ORANSJE TURGRUPPE
GUL TEMAGRUPPE
Matpakke – Smøremåltid
Matpakke – Smøremåltid
Smøremåltid
Vi spiser pølser
ORANSJE TUR i bhg
ORANSJE TEMAGRUPPE
Smøremåltid
13
9.
SPRÅK GRUPPER
kl. 9.45
GUL TUR i bhg
Matpakke - Smøremåltid
31.
PROSJEKTGRUPPER kl. 10
Varmmat
Fellesrommet
MÅNEDSPLAN MARS 2017
Gul gruppe: William, Aron, Faizan, Maja, Hanna, Elias, Olivia, Emil og Caspian
Oransje gruppe: Tora, Cornelia, Aleksander, Ella, Aira, Elise, Sander, Noah og Tonje

Minner om postkassen i gangen. Barna synes det er veldig spennende når det er brev der 

KaRnEvAL fredag 3/3: Barna kan kle seg ut som de vil. Fint om alle er på plass i god tid til fellessamlingen kl 10
Vi synger, slår katta ut av sekken og vi koser oss med pølser og saft 
HANDLINGSPLAN FOR MARS 2017
Vi fortsetter å jobbe med kommunens satsningsområde språk. Vi opplever at barna er engasjerte og positive i språkgruppene, og vi ser at alle
har utbytte av det arbeidet vi gjør 
Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne.
Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.
Vi ser at barna opplever glede og mestringsfølelse gjennom fysisk aktivitet. Vi vil derfor i denne perioden fokusere ekstra på bevegelse og
kroppslige utfordringer både inne og ute.
Fagområde:
Kommunikasjon, språk og tekst
Mål:



Kjennetegn:
Felles opplevelser og aktiviteter gir
unik mulighet for kommunikasjon
mellom barn.
Øver seg på fortellinger
får varierte og positive erfaringer med å
bruke språket som
kommunikasjonsmiddel, som redskap



Benevning i alle hverdagsaktiviteter.
skape et miljø hvor barn og voksne
daglig opplever spenning og glede ved
høytlesning, fortelling, sang og
samtale,
Personalet opptrer som språklige
forbilder
MÅNEDSPLAN MARS 2017
for tenkning og som uttrykk for egne
tanker og følelser.
Kropp, bevegelse og helse


får en positiv selvoppfatning gjennom
kroppslig mestring
skaffer seg gode erfaringer med
varierte og allsidige bevegelser og
utfordringer


tilrettelegge for og inspirere til trygg og
utfordrende kroppslig lek og aktivitet for
alle
inspirere alle barn til å søke fysiske
utfordringer og prøve ut sine kroppslige
muligheter