Protesttiden for de nye kennelnavnene nedenfor begynner å løpe fra

Protesttiden for de nye kennelnavnene nedenfor begynner å løpe fra
og med publiseringsdato 3/3-17 og varer fram til og med 3/5-17.
Protester må være NKK i hende senest kl. 24.00 den dagen protesttiden går ut.
Sendes til [email protected]
Nye Kennelnavn
Absolutely Wonderful: Gauksrud Kitty, 3520 Jevnaker
Beloved Crested: Dale Nina, 3320 Vestfossen
Bromdalen: Dalane Trond Harald, 4980 Gjerstad
Eli-Gle: Gustavsen Glenn D Og Elisabeth D, 3280 Tjodalyng
Friøra: Kolsum Maja, 0464 Oslo
Hovlandalpene: Østlie Bjørn Uno, 3280 Tjodalyng
Huindtuva: Drevvatn Martin Åkvik Og Laila Å, 8672 Elsfjord
Høkmyra: Nygaard Jon Arman, 1914 Ytre Enebakk
Justinian: Jahr Anette, 1357 Bekkestua
Just Pandora: Malvik Anette/ Solberg Tony Bjørløw, 2114 Disenå
Lykkens Pamfilius: Berg Kjersti Og Lin Marie, 2240 Magnor
Lynlabben: Jørgensen Esther Marie Dreier, 4816 Kolbjørnsvik
Nikita's Eternal Love: Grande Lise, 4343 Orre
Potebarna: Sandstå Per Jøran/ Johansen Elin, 3825 Lunde
Samhjartet: Gjøsund Fredrik, 6270 Brattvåg
Sjåneset: Krane Trine Haumann, 8300 Svolvær
Tromsøpalmen: Nilsen Endre, 9022 Krokelvdalen
Valsetåsen: Valseth Tor Harald, 7054 Ranheim
Vierhøgda: Gundersen John-Petter, 3280 Tjodalyng
Endringer i kennelnavn
Tjelland: Jan-Arne Solheim har gått ut. Som innehaver står Bente Mikkelsen, 5918 Frekhaug
Zanevi: Anne Margrethe Stokke har gått ut. Som innehavere står Anita Larsen og Jørn Gustav
og Camilla Olsen, 752 Hegra
Toffe Loffe: Stine Fossen og Lars Kristian Eidsten har gått inn og står som innehavere
sammen med Jan Erik og Anne Brita Prøven Tangen, 2080 Eidsvoll
Ramzo: Betzy Stigen har gått ut. Som innehaver står Torill Turin Vasveen, 3178 Våle
Gammerabben: Rune Øyvind Bjerk har gått ut. Gry Helander Våga har gått inn og står som
innehaver sammen med Odd Helge Sukuvara, 9800 Vadsø
Norgordon: Arne Fredrik Schøyen har overdratt kennelnavnet til Berthe Ellen Cecilie Westli
Coward Schøyen, 1358 Jar
Bjerkebo: Kennelnavnet er overdratt til Wenche Andreassen Moe og Snorre Moe, 3055
Krokstadelva
Gråvola: Kennelnavnet er overdratt til Arne Fredrik Schøyen, 1358 Jar
Overført til/fra utlandet
Paradise Passion: Overført til Sverige. Innehavere er Elisabet og Jonina Gudby
Elisabetardottir
Sankt Asirra: Overført fra Sverige. Innehavere er Olaug og John Peder Rugeldal, 7605
Levanger