Protesttiden for de nye kennelnavnene nedenfor begynner å løpe fra