Fullstendig invitasjon og program

Vi tenger alle MOT, til å gripe dagen og være seg selv, til å være et medmenneske, og til å
sette egne grenser og ta ansvar for eget liv. Ungdommer som har MOT i hjertet
inkluderer alle. Ungdom trenger voksne som forsterker disse verdiene, derfor vil vi at
alle voksne også skal lære om det å ha MOT til å leve, MOT til å bry seg, og MOT til å si nei.
Vil du høre om hvordan vi som voksne kan bli bedre på å bygge kultur, være gode
rollemodeller, og hvordan gjøre MOT i praksis? Kom da vel! Vi gleder oss! 
18001810191519452100-
Vennlig hilsen
Lokalsamfunn med MOT - Flakstad kommune
Lokalsamfunn med MOT - Moskenes kommune
Åpning/Velkommen av MOT lokalt
Foredrag del 1 med regionleder i MOT
Pause med salg av kaffe og noe å spise
Foredrag del 2 med regionleder i MOT
Ferdig