icon_pdf 4. trinn feb og mars

FEBRUAR-MARS APELTUN SFO 2017
Trinn: 4. trinn
Uke
Mandag
F
E
B
R
U
A
R
7
F
E
B
R
U
A
R
8
F
E
B
R
U
A
R
10
Tirsdag
6
6
Onsdag
7
Torsdag
8
Fredag
9
10
HIPP HURRA
Januar barna
3. og 4. tr: BALLSIDIGHET
DATATID
13
4. tr KLUBB
14
15
20
21
22
DATATID
3. og 4. tr: BALLSIDIGHET
6
17
23
24
4. tr KLUBB
DATATID
3. og 4. tr: BALLSIDIGHET
16
4. tr KLUBB
7
8
9
10
HIPP HURRA
Februar barna
M
A
R
S
3. og 4. tr: BALLSIDIGHET
13
11
4. tr KLUBB
TUR
14
15
16
M
A
R
S
3. og 4. tr: BALLSIDIGHET
DATATID
4. tr KLUBB
17