Er det drikkestasjoner underveis på etappene?

Er det drikkestasjoner underveis på etappene?
- Nei, det har vi ikke. Dette må deltakerne eventuelt medbringe
selv. Vi har kiosker ved start på Bislett Stadion og St.
Hanshaugen hvor dere kan få kjøpt YT-produkter som
sportsdrikke og energi-barer.