5A Statlig eiendom

Levanger kommune - Alminnelig Eiendomsskatt 2017
Skatteliste til offentlig ettersyn
Skatt
Adresse
Eiendom
Takst
Grunnlag
Promillesats
Fritak
2
334
335
E6 Hp09
Falstadvegen 59
Feste Nr 56 U/99-1
Feste Nr 57 U/99-1
Fornminnefelt 1
Fossing Søndre 2
Fv 128 Hp01 Parsell 1
Fv101 Vordal X E6 - Voll
Fv102 Hellem X 753 Tinnbru
Fv103 Finnmarka X
Fv102- Nes
Fv104 Hopla X
Rv753-Hopla Kai
Fv108
Fossingxe6-Langåsxrv7
54
Fv111 Gullbxe6-Skogn
Sørxrv754
Fv112
Ronglanxfv111-Ekne
Fv115
Tuvxfv111-Stavloxfv112
Fv116
Svengåxfv111-Grytexfv1
2 / 266 / 0 / 0
315 / 334 / 0 / 0
315 / 335 / 0 / 0
500 / 4 / 0 / 0
157 / 94 / 0 / 0
99 / 1 / 56 / 0
99 / 1 / 57 / 0
276 / 35 / 0 / 0
207 / 39 / 0 / 0
275 / 830 / 0 / 0
511 / 1 / 0 / 0
512 / 1 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
513 / 1 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
514 / 1 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
515 / 1 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
516 / 1 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
517 / 1 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
518 / 1 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
519 / 1 / 0 / 0
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
Side 1
Skatt
Adresse
Eiendom
08
Fv117
520 / 1 / 0 / 0
Skjervefv111-Sundlofv11
6
Fv118
521 / 1 / 0 / 0
Smålanfv111-Svartåsrv7
54
Fv119
522 / 1 / 0 / 0
Lysakerrv754-Levkrkfv1
25
Fv120
523 / 1 / 0 / 0
Markabygdrv754-Mølnå
Fv121
524 / 1 / 0 / 0
Markabygdrv754-Hjelmst
ad
Fv122
525 / 1 / 0 / 0
Nossume6-Stavlorv754
Fv126
527 / 1 / 0 / 0
Kirkegtfv125-Heirfv128
Fv128
528 / 1 / 0 / 0
Levangerbrurv774-Buran
Fv129
529 / 1 / 0 / 0
Heirfv128-Munkrøstafv1
28
Fv131
530 / 1 / 0 / 0
Rindseme6-Verdal Gr
Fv132 Mulee6-Kolberg 531 / 1 / 0 / 0
Fv133
532 / 1 / 0 / 0
Rinnleire6-Høgskottfv13
2
Fv134
533 / 1 / 0 / 0
Røstadliarv774-Saltham
e6
Fv138
535 / 1 / 0 / 0
Møenfv135-Forbergfv13
8
Fv61 Frosta Gr-Skogn X 510 / 1 / 0 / 0
Takst
Grunnlag
Promillesats
Fritak
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
0
0
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
Side 2
Skatt
Adresse
Eiendom
510 / 1 / 0 / 0
Rv754
Gamle E6 19
500 / 1 / 0 / 0
Gamle E6 47
209 / 18 / 0 / 0
Gamle E6 935
89 / 14 / 0 / 0
Gymbygning
157 / 93 / 0 / 0
Halsanvegen 22
314 / 13 / 0 / 0
Hammerøyvegen Nr 16 207 / 52 / 0 / 0
Hammerøyvegen Nr 18 207 / 54 / 0 / 0
Hell - Sunnanbanen
314 / 2 / 0 / 0
Høgskolevegen 3
274 / 1 / 0 / 0
Høyslovegen 278
28 / 1 / 1 / 0
Jernbanegata 14C
315 / 2 / 0 / 0
Jernbanetuv.
83 / 4 / 0 / 0
Kirkegata 4D
315 / 77 / 0 / 0
Kirkegata 11
526 / 1 / 0 / 0
Kleven Jernbanen
257 / 4 / 0 / 0
Korshaug - Jernbanen 262 / 15 / 0 / 0
Lerkendalvegen 19
274 / 6 / 0 / 0
Lia
212 / 20 / 0 / 0
Mule - Jernbanen
262 / 16 / 0 / 0
Nelius Hallans Veg 2 E 2 / 264 / 0 / 0
Nerholtet 1
265 / 39 / 0 / 0
Nsb Sidespor 1
212 / 74 / 0 / 0
Nsb, Sidespor 2
212 / 75 / 0 / 0
Rinnan-Jernbanen
254 / 6 / 0 / 0
Roknejernbanen
265 / 12 / 0 / 0
Ronglan Stasjon
82 / 4 / 0 / 0
Rv 753 Vedul X Ev
501 / 1 / 0 / 0
6-Frosta Gr
Rv754
502 / 1 / 0 / 0
E6-Skogn-Markabygd-Fv
120
Rv774
503 / 1 / 0 / 0
Takst
0
Grunnlag 0 Promillesats
3,5‰
0
Fritak
§ 5a - Statlig
eiendom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
0
0
3,5‰
0
§ 5a - Statlig eiendom
Side 3
Skatt
Adresse
Eiendom
503 / 1 / 0 / 0
E6-Mule-Levanger Fkai
Sidesporgrunn 1
Sjøgata 31
Sjøgata 31
Skånes Friluftsområde
Storøren
Strøsandsilo
Sæterjernbanen
Tinbuen Friområde
Torsbustaden 287
Tunheim
Tunheim 2
Vedul - Jernbanen
Veggrunn 2 Magneten
Øvresflata 3
Åsen Stasjon
37 / 160 / 0 / 0
315 / 51 / 0 / 0
315 / 336 / 0 / 0
263 / 17 / 0 / 0
274 / 2 / 0 / 0
216 / 25 / 0 / 0
266 / 3 / 0 / 0
232 / 142 / 0 / 0
99 / 1 / 222 / 0
212 / 58 / 0 / 0
212 / 82 / 0 / 0
212 / 10 / 0 / 0
314 / 379 / 0 / 0
534 / 1 / 0 / 0
208 / 13 / 0 / 0
Takst
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grunnlag 0 Promillesats
3,5‰
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
0
Fritak
§ 5a - Statlig
eiendom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
§ 5a - Statlig eiendom
Side 4