Aktivitetsplan våren 2017

Aktivitetsplan våren 2017
Pensjonistene i Utdanningsforbundet Telemark
Dato
Aktivitet
Målgruppe
On. 18.01
On. 1.03
On. 05.04
Rådsmøte 1
Rådsmøte 2
Årsmøte/
Vårmøte på
Bø hotell
Ti. 18.04
On 03.05
HTV-møte med
pensjonistkontakter på
Bø hotell
Rådsmøte 3
Pensjonistrådet
Pensjonistrådet
Pensjonistrådsleder/
pensjonistkontakt i lokallaga,
pensjonistrepresentant fra lokallaga,
valgkomite, styret, kontaktperson i
fylket
HTV/Lokallagsledere og
pensjonistkontakter i lokallaga
22.-24.05
Rørostur
On 07.06
Rådsmøte 4
Pensjonistrådet
Pensjonistmedlemmer i
Utdanningsforbundet Telemark
Pensjonistrådet
Resterende møter for 2017 fastsettes av det nye rådet i juni/august
2017.
Møtene i pensjonistrådet avholdes vanligvis på Utdanningsforbundets kontor i
Arkaden, Bruene 1, 3724 Skien.