Ikke-vasculær intervensjon i abdomen mai 2017

Ikke-vasculær intervensjon i abdomen
Torsdag 8.juni 2017
Sted: Hotel Radisson Blu- Værnes
Program:
0900 -1015 Registrering / kaffe
1015 -1025 Velkommen ved kursleder Brage Krüger-Stokke
1025 -1105 Nyrer (nefrostomi, antegrad stent, abscess/væske, nyrebiopsi)
Dan Levi Hykkerud, AHUS
1110-1155 Gastro (abscesser / pankreatitt / biopsi)
Ole Einar Heieren, OUS (Ul)
1155 -1215 Kaffepause
1215 -1245 Percutan drenasje av galleblære / galleveier)
Hans Martin Holden, Levanger sykehus
1245 -1310 Permanent percutan drenasje av ascites / pleura væske
Inge Lode, Ålesund
1310 -1410 Lunsj
1410 -1425 Sklerosering av cyster
Andreas Bache, Sykehuset ØStfold, Kalnes
1425 -1440 PAIR – Sclerosering av echinococcyster
Anders Drolsum, OUS (Ul)
(1440 – 1445 Benstrekk (5 min))
1445 -1500 Hvordan komme i gang med fusjon?
Knut Brabrandt, OUS (Rh)
1500 -1520 Eksempler og erfaring med fusjon ved drenasjer
Ida Bjørk, OUS (Rh)
1520 -1535 Benstrekk kaffe
1535 -1605 Termoablasjon av lever- og nyretumores
Knut Brabrandt, OUS (Rh)
1605 -1620 PRG - percutan radiologisk gastrostomi
Dan Levi Hykkerud, AHUS
1620 -1630 Chyløse væskeansamlinger
Ole Einar Heieren, OUS (Ul)
1630 -1700 Oppsummering og diskusjon
Vi takker
for økonomisk støtte til seminaret