Årshjul for møter

Forbundsstyrets årshjul for møter 2015-17
Nasjonale møter innen egen organisasjon
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Representant
Håndballting
Scandic Sandefjord, kl 16:00 (fre) - kl 13:00 (søn)
Hele FS
05.-07.05.
Strategikonferanse
Neste Strategikonferanse finner sted i 2018
Forbundsstyret (FS)
FS-19: NHFs lokaler, kl 10:00 - 16:00 (kun Tingsaker og agenda til marsmøtet)
Hele FS
15.02.
Hele FS
02.-03.03.
FS-20: NHFs lokaler, kl 16:00 (tor) - kl 14:00 (fre), hotell/middag: Scandic Solli
FS-21: Scandic Park Sandefjord, kl 17:00 - 19:00 (tor) og kl 09:00 - 14:00 (fre)
04.-05.05.
FS-01 (konstituerende møte): Scandic Park Sandefjord, kl 14:00 - 16:00 (søn)
07.05.
FS-02: Sted og møteramme p.t. ikke satt
Hele FS
Hele nye FS
Hele FS
09.-11.06.
Forbundsrådet (FR)
FR-04: NHFs lokaler, kl 15:00 - 18:00
Hele FR og nasjonal LG
03.03.
Arbeidsutvalget (AU)
AU-10: Skypemøte, kl 12:00 -15:00
Hele AU
05.04.
Ledermøte (LM)
P.t. ikke berammet
Representasjonsoppdrag for Forbundsstyret
08.-10.09.
2017
Landsturneringen i håndball og fotball, Akershus
NM-finaler senior
29.12.
NM-finaler junior
29.12.
NM Beach for senior og junior
16.-18.06.
NM regionslag for J/G 17, sluttspill
12.-14.05.
GRUNDLIGligaen kvinner, sluttspillfinaler
18.+21.05.
GRUNDIGliagen kvinner, seriemester
02.04.
GRUNDLIGligaen menn, sluttspillfinaler
14.+18.+21.
GRUNDIGligaen menn, seriemester
22.03.
Lerøyserien for J/G 18, sluttspill
01.-02.04.
Bringserien for J/G 16, sluttspill
28.-30.04.
Bylagsturneringen for J/G 15, sluttspill
17.-19.02.
Klubbledermøte Region Nord
Klubbledermøte Region Vest, Scandic Bergen City kl 17:30 - 20:30
31.03.
Klubbledermøte Region Vest, Trivselshagen, Sandane kl 13:00 - 16:00
01.04.
Klubbledermøte Region SørVest
Klubbledermøte Region Sør
Klubbledermøte Region Øst, Scandic Helsfyr i Oslo, 17:30 - 20:00
30.03.
Klubbledermøte Region Innlandet
Nasjonale møter utenfor egen organisasjon
Neste ordinære Idrettsting avholdes i Bergen 24.-26. mai 2019
NIFs ledermøte, Scandic Havet, Bodø, kl 12:00 (fre) til kl 14:00 (lør)
12.-13.05.
NIFs dialogmøte
Årsmøte i SFF, Colosseum UBC, kl 17:30 - 20:00
Medlemsmøte i SFF, Colosseum UBC, kl 17:30 - 20:00
10.05.
15.02.
Internasjonale møter og konferanser
IHF kongress, Antalya/TUR
Styreportalen\Forbundsstyret 2015-17\Adm dok\20151021lht Årshjul for møter
10.-13.11.
Sist oppdatert: 27.02.2017