Fordeling av prøver på områdeklubber (trykk her).

Løshundprøver 2016 - NEKF
Refnr
30-16013
32-16015
32-16025
36-16016
36-16025
30-16010
31-16006
32-16014
36-16012
32-16002
36-16002
32-16022
32-16026
36-16019
36-16023
32-16007
36-16010
32-16021
36-16020
32-16020
36-16018
30-16005
31-16014
32-16013
36-16013
32-16018
32-16005
36-16006
32-16019
30-16002
30-16003
31-16002
32-16009
36-16007
32-16011
36-16008
36-16009
32-16006
32-16024
36-16004
30-16009
31-16007
32-16003
36-16005
32-16017
36-16021
31-16013
Klubb
Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Finnmark
Finnmark
Follo & Østfold
Follo & Østfold
Follo & Østfold
Follo & Østfold
Gudbrandsdalen
Gudbrandsdalen
Hadeland
Hadeland
Hallingdal/Valdres
Hallingdal/Valdres
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Helgeland
Jotunfjell&Fjordane
Jotunfjell&Fjordane
NordHålogaland
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Osloområdet
Osloområdet
Osloområdet
Salten
Salten
Salten
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Telemark
Telemark
Troms
Godkjent DWA
Antall 1.dags
14
5
53
dag 1-2 dags
dag 2-2dags
2
16
2
16
7
0
1
1
2
2
16
8
16
3
3
3
5
5
2
0
33
30
16
13
7
5
8
4
14
10
21
46
18
43
2
2
11
11
12
11
19
6
18
6
7
8
5
27
20
11
18
4
7
55
16
18
7
2
6
42
118
1
5
5
33
40
32-16001
36.16001
31-16016
32-16012
36-16014
31-16003
32-16016
36-16015
32-16023
30-16001
32-16010
36-16003
Sum
Troms
Troms
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vestf/Telem.
Vestfold
Vestfold
Vestoppland
Østerdalen
Østerdalen
Østerdalen
Sum 1-dagsprøver
Sum 2-dagsprøver
Sum prøvedager
24
4
5
4
7
8
31
8
27
7
6
4
316
2
273
35
NM 2016
23
6
4
27
646
646
316
1235