Til Medlemmer i Utdanningsforbundet Modum Fylkeslaget

MODUM
Til
Medlemmer i Utdanningsforbundet Modum
Fylkeslaget, Utdanningsforbundet Buskerud
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET MODUM
I samsvar med § 57 i vedtektene for Utdanningsforbundet, innkaller lokallagsstyret til årsmøte i
Utdanningsforbundet Modum.
Sted: Søndre Modum ungdomsskole
Dato: Tirsdag 28. mars 2017
Tid: 18.00
Åpning av årsmøtet finner sted kl. 18.00, registrering fra kl. 17.45.
Det serveres middag på Modumstua umiddelbart etter årsmøtet.
Klubber og medlemmer har frist for å melde saker som en ønsker å ta opp på årsmøtet
til lokallagsstyret innen 5. mars
Frist for påmelding 21. mars Påmelding skjer via klubbleder.
For medlemmer uten arbeidssted kan påmelding skje til lokallagsleder.
Gi beskjed om du kommer bare på årsmøtet, eller om du også vil delta på middagen.
Endelig sakliste og saksdokumenter med forslag til vedtak vil bli sendt klubbene 14. mars
Andre må gi melding om årsmøtedokumenter ønskes sendt.
Foreløpig sakliste til årsmøtet:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Konstituering
Årsmeldinger
Regnskap
Saker innmeldt fra klubbene/medlemmer
Saker fra lokallagsstyret
Retningslinjer for lokallagets arbeid
Budsjett
Valg til verv i lokallaget
Resolusjoner
Med vennlig hilsen
Styret i Utdanningsforbundet Modum
V/lokallagsleder Hege Vollan, mobil: 948 30 544
E-post: [email protected]