Hvordan ser arbeidsmarkedet ut – litt bakgrunn

Hvordan ser arbeidsmarkedet ut – litt bakgrunn
Den typiske virksomheten
• Hvor mange ansatte har en typisk Norsk
virksomhet?
• 12,9
• Hvor stor del av sysselsatte i alderen 15 – 24 år
er sysselsatt i handel?
• 29 %
• Hvor mange har erfaring med praksiskandidater?
• 53 %
• Hvor mange har ansatt en eller flere etter en
praksisperiode?
• 64%
• Hvorfor gjør de det?
• For å ta samfunnsansvar
• Hva mener de er viktigst for å gjøre det?
• Økonomiske tilskuddsordninger
Hva skjer fremover?
2
Hva ønsker
arbeidsgiverne?




3
Bedre forberedelser
Mer relevant informasjon
Mer direkte kontakt, færre skjema
Mer oppfølging «før det skjer»
Flere avtaler i forkant
om målet
Bedre håndtering av
«utenomting»
Mer forutsigbar
varighet på tiltak
Mindre byråkrati for å
utløse tilskudd
Hva gjør vi?
4
Takk for meg!
[email protected]