Valgkomiteens innstilling til styre i Slekt og Data Vestfold for 2017

Valgkomiteens innstilling til styre i Slekt og Data Vestfold for 2017.
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Revisor:
John Ludvigsen
Lars Jørgen Ormestad
Henning Halvorsen
Anne Kamfjord
Thom Johansen
Irene Plathan
Arne Vinslid
2017-2018 ( på valg, tar gjenvalg )
2017-2019 (på valg, tar gjenvalg )
2016-2018 ( ikke på valg )
2017-2019 ( ny )
2016-2018 ( ikke på valg )
2017-2019 (på valg, tar gjenvalg )
2017-2019 (på valg, tar gjenvalg )
Leder
Medlem
Valgkomite i Slekt og Data Vestfold
for 2017:
Morten Kjellesvig
Odd Roar Sulutvedt
2017-2019 (på valg, tar gjenvalg)
2016-2018 ( ikke på valg )