Fjelletposten - februar

Fjellet posten februar 2017
Mars 2017
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1.
Fellestur/prosjekt
2.
Førskolegruppe
Varmmat
3.
6.
Turdag
7.
Turdag
8.
Fellestur/prosjekt
9.
Førskolegruppe
Varmmat
10.
13.
Prosjekt
14.
Prosjekt
15.
Fellestur/prosjekt
16.
Førskolegruppe
Varmmat
ELISE 5 ÅR!!!
17.
20.
Turdag
21.
Turdag
22.
Fellestur/prosjekt
23.
Førskolegruppe
Varmmat
24.
VINTERFEST!
Invitasjon kommer.
27.
Prosjekt
28.
Prosjekt
29.
Fellestur/prosjekt
30.
Førskolegruppe
Varmmat
31.
Samefolkets dag
• Vi hadde en veldig fin tur til byen, på Samefolkets dag. Først
var vi en tur på biblioteket. Der fikk vi høre forskjellige eventyr
om dyr og deres joik. Så dro vi på åpningen på torget.
Turer
•
Veldig variert vær har det vært på turene i februar. Så vi har vært på alt i
fra aketur til gåtur på bar mark.
Eksperiment
•
Vi hadde et lite eksperiment med vann, olje og brusepulver. Utfallet ble ikke helt
som forventet (mye brusing, ble til litt brusing) men for barna var dette kjempe
moro.
Førskolegruppa
• I februar så har førskolegruppa vært på
Matematikkdag på DMMH.
Blyantgrep
•
På førskolegruppa har vi også gjort øvelser der man øver på blyantgrepet. Og det å
holde blyanten på arket gjennom hele bevegelsen, start til slutt på f.eks.:
krusedullen.