Gaurhovdrennet

Gaurhovdrennet/Showrennet 2017
Resultatliste
26.02.2017
M 15 - 16 år
Plass
Navn
1 Halvor Rudningen
Fullførte:1
Klubb
Start nr.
Hemsedal IL
201
Tid Etter
1:26:20
Påmeldte:1
Startende: 1
M 17-18 år
Plass
Navn
1 Andreas Kirkeng
2 Kristen Mikkelsplass
3
4
5
6
Klubb
Start nr.
ROS, IL
Bromma IL
208
203
1:05:56
1:06:36 00:40
202
207
204
205
1:09:43 03:47
1:11:49 05:53
1:12:58 07:02
1:17:26 11:30
Bjørnar Stensrud TyribakkenNesbyen IL
Andres Rudningen
Hemsedal IL
Eivind Røe Gullingsrud
Nesbyen IL
Asle Grøthe
Torpo IL
Fullførte:6
Tid Etter
Påmeldte:7
Startende: 6
M 19-20 år
Plass
1
2
3
4
Navn
Klubb
Start nr.
Emil Intelhus Brøto
Knut Skrindo
Ole Marius Kirkeng
Sevat Mestvedthagen
NTG-G/ Gol IL
Gol IL
ROS, IL
Hemsedal IL
212
209
211
210
Fullførte:4
Påmeldte:4
Tid Etter
1:05:55
1:05:57 00:02
1:07:13 01:18
1:09:20 03:25
Startende: 4
M 21-25 år
Plass
Navn
1 Sigurd Sollien Hulbak
2 Magnus-Johan Færø
Fullførte:2
Klubb
Start nr.
Hemsedal IL
Nordhordland SK
214
213
Tid Etter
1:06:39
1:09:23 02:44
Påmeldte:2
Startende: 2
M 26-30 år
Plass
Navn
1 Morten Løchen
2 Halfdan-Emil Færø
3 Ole Kristian Bøen
Fullførte:3
Klubb
Start nr.
Hemsedal IL
Nordhordland SK
Foren.Til Ski-Idrettens Fremme
248
215
216
Tid Etter
1:13:05
1:14:12 01:07
1:27:33 14:28
Påmeldte:3
Startende: 3
M 36-40 år
Plass
Navn
1 Eirik Bjerregaard
eTiming
Klubb
Start nr.
Krødsherad IL
217
Utskrevet:26.02.2017 14:12:13
Tid Etter
1:10:33
Side:1
Gaurhovdrennet/Showrennet 2017
Resultatliste
26.02.2017
Fullførte:1
Påmeldte:1
Startende: 1
M 41-45 år
Plass
Navn
1 Knut Ivar Vestli
2 Harald Jorde
3 Torleiv Thoen
Fullførte:3
Klubb
Start nr.
Fjellet IL
Ål IL
Fjellet IL
218
244
219
Påmeldte:3
Tid Etter
1:18:36
1:25:05 06:29
1:26:34 07:58
Startende: 3
M 46-50 år
Plass
Navn
1 Arnstein Sørbøen
2 Flaget Henning
3 Vegard Jordan
Fullførte:3
Klubb
Start nr.
Ål IL
Hemsedal IL
Drafn
220
243
235
Påmeldte:3
Tid Etter
1:13:27
1:17:30 04:03
1:51:51 38:24
Startende: 3
M 51-55 år
Plass
1
2
3
4
5
Navn
Klubb
Start nr.
Tore Bjerkrheim
Mons Svendal Aase
Geir Frøvold
Erling Hagen
Kolbjørn Hefte
Nesbyen IL
Viking, TIF
Eggedal
Ål IL
Hemsedal IL
245
222
239
223
246
Fullførte:5
Påmeldte:6
Tid Etter
1:13:27
1:18:05 04:38
1:19:17 05:50
1:22:47 09:20
1:31:40 18:13
Startende: 5
M 56-60 år
Plass
Navn
1 Jan Indsetviken
2 Torgny Stave
3 Ingemar Lødøen
Fullførte:3
Klubb
Start nr.
Vikersund IF - Ski
Ål IL
Hemsedal IL
225
224
242
Påmeldte:3
Tid Etter
1:21:07
1:22:38 01:31
1:29:56 08:49
Startende: 3
M 61-65 år
Plass
Navn
1 Arne Skretteberg
2 Gunnar Båsen
3 Einar Færø
Fullførte:3
eTiming
Klubb
Start nr.
Vikersund IF - Ski
Eggedal
Nordhordland SK
227
238
226
Påmeldte:3
Utskrevet:26.02.2017 14:12:13
Tid Etter
1:22:30
1:26:07 03:37
1:26:36 04:06
Startende: 3
Side:2
Gaurhovdrennet/Showrennet 2017
Resultatliste
26.02.2017
M 66-70 år
Plass
Navn
1 Herbjørn Brennhovd
2 Eivind Torsethaugen
Fullførte:2
Klubb
Start nr.
Gol IL
Torpo IL
228
234
Tid Etter
1:26:37
1:33:54 07:17
Påmeldte:2
Startende: 2
M 71-75 år
Plass
Navn
1 Arve Tretterud
Fullførte:1
Klubb
Start nr.
Torpo IL
240
Tid Etter
1:39:15
Påmeldte:1
Startende: 1
K 15 - 16 år
Plass
Navn
1 Silje Morlandstø
Fullførte:1
Klubb
Start nr.
Eiker Ski
241
Tid Etter
1:30:28
Påmeldte:1
Startende: 1
K 17-18 år
Plass
Navn
1 Vilde Hagen Friis
2 Tuva E Sørbøen
Fullførte:2
Klubb
Start nr.
Ål IL/ Team Hallingdal
Ål IL
229
247
Tid Etter
1:30:18
1:41:52 11:34
Påmeldte:2
Startende: 2
K 19-20 år
Plass
Navn
1 Tuva Skarra
2 Gunn-Karoline Høgset
Fullførte:2
Klubb
Start nr.
Konnerud IL
Ål IL
231
230
Tid Etter
1:25:12
1:31:11 05:59
Påmeldte:2
Startende: 2
K 41-45 år
Plass
Navn
Klubb
1 Tina Louise Bull
Fullførte:1
Start nr.
232
Tid Etter
1:43:02
Påmeldte:1
Startende: 1
K 46-50 år
Plass
Navn
1 Inger Munkhaugen
Fullførte:1
eTiming
Klubb
Start nr.
NOTEAM
236
Påmeldte:1
Utskrevet:26.02.2017 14:12:13
Tid Etter
2:07:11
Startende: 1
Side:3
Gaurhovdrennet/Showrennet 2017
Resultatliste
26.02.2017
K 56-60 år
Plass
Navn
1 Live Båsen
Fullførte:1
Klubb
Start nr.
Vikersund IF - Ski
233
Tid Etter
1:36:33
Påmeldte:1
Startende: 1
K 76 år og eldre
Plass
Navn
1 Jorun Jordan
Fullførte:1
Totalt:
eTiming
Klubb
Start nr.
Drafn
237
Påmeldte:1
Tid Etter
1:58:58
Startende: 1
Antall: 46
Utskrevet:26.02.2017 14:12:13
Side:4