Månedsbrev februar - Trondheim kommune

FEBRUAR
SPRUSIKK
«Ut på tur, aldri sur!»
BABLARNA
SPRÅKSTIMULERING
Matglede
SAMEFOLKETS DAG
Vannlek
BEKKEN OG
FOSSEN
Våre viktige verdier:
toleranse, trygghet,
tilstedeværelse,
nysgjerrighet
og anerkjennelse
I februar har fokuset vårt vært på språk og språkutvikling, og prosjektdagene til Bekken og Fossen har
derfor blitt brukt til språkstimulerende aktiviteter.
På Bekken har 2015- barna vært med på Sprusikk (Språk + musikk) samlinger, der vi tar i bruk det muntlige
språket, kroppsspråket og det musiske språket for å fremme barnas språklige kompetanse. Fokuset har
vært på lek, dans og bevegelse ,samt at det skal være lystbetont. Barna er ivrige og fokuserte i samlingene.
2014 -barna har fokus på eventyrformidling, der de sammen med en voksen er med og forteller og
dramatiserer ulike eventyr ved bruk av konkreter.
På fossen har de brukt lydlotto hvor de har hørt på ulike, kjente lyder fra hjemmet. Barna har vært svært
engasjerte og fokuserte under aktiviteten ,og dette har blitt en veldig populær aktivitet.
Barna på Leirelva har også stiftet bekjentskap med «Bablarna» – bøkene. Babblarne-serien er laget for å gi
bedre språkutvikling hos barn.
Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og postive erfaringer med å bruke språket som
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelse. Alle barn må få et rikt
og variert språkmiljø i barnehagen.
(Rammeplanen for barnehagen, side 29)
Det har også blitt flere flotte turer for barna denne måneden. 2014 – barna har kommet godt i gang med
fellesturer på fredagene , og vi har hatt noen fine turer på tvers av gruppene.
Samefolkets dag ble feiret 6. februar ute på barnehagens uteområde. Hele barnehagen var samlet og barna
fikk være med på ulike aktiviteter som lassokasting, eventyrformidling av samiske eventyr, og
formingsaktiviteter. Dagen ble avsluttet med lunsj ute; her ble det servert grønnsaksuppe og Laipi (samisk
brød) som ble stekt ved bålplassen vår. Det var en vellykket dag i strålende vær.
SAMEFOLKETS DAG
Samefolkets dag ble markert ute på
barnehagens uteområde i strålende
solskinn. Barna kunne være med på
ulike aktiviteter hvor de kunne bli
bedre kjent med den samiske
kulturen. Barna fikk bl.a kaste med
Lasso ,bli kjent med samiske eventyr
og joik. Til lunsj fikk de servert suppe
og Laipi (samisk brød)
Barna fikk prøve å kaste Lasso
Barna kunne også være med å male med de
samiske fargene: blått, rødt, gult og grønt.
Eventyrstund hvor samiske eventyr ble
formidlet.
Barnehagen skal bidra til at barna
blir kjent med at samene er Norges
urbefolkning og får kjennskap
til samiske fortellinger, sagn og
andre deler av samisk
kultur og hverdagsliv.
Dagen ble avsluttet med en herlig lunsj ute i sola
Vi lager grøtlapper
Hver dag har vi havregrøt til frokost og barna koser seg med
grøten om morgenen, men allikevel hender det at det blir igjen
rester. Det er fort gjort at de havner i søpla, for gammel stivnet
grøt er ikke så veldig godt. For å redusere matavfallet vårt,
bestemte vi oss for å lage grøtlapper, av grøtrestene, sammen
med barna.
Det var også igjen banan fra dagens frokost, dette ble blandet sammen med grøtlapperøra.
Barna hjalp til med å mose bananen før den ble blandet sammen med grøten.
Barnehagen skal i tale og handling fremme en forståelse for bærekraftig
utvikling og velge litteratur og aktiviteter som fremmer en slik forståelse.
(Rammeplanen side 45)
Egg må vi også ha oppi
Nysgjerrige barn følger med
Etter steking
måtte vi
prøvesmake.
Endelig var det tid for å
spise de deilige grøtlappene.
Samtalen rundt matbordet
dreide seg nettopp om den
deilige maten vi hadde lagd.
Voksen: «Kossn har dåkker laga
grøtlappan ?»
Fra barnemunn :
- «Vi har hatt oppi banan»
- «I den gråe bollen most vi
banan»
- «Hadd oppi egg i maskina»
- «Så hadd vi grøt sammen med
banan»
Voksen: «Ka smake det av
grøtlappan ?»
Fra barnemunn:
- «Det smake spagetti»
- «Det smake jordbær»
- «Vældi godt»
NAM!!
Sprusikk
I sprusikksamlingene tar vi i bruk det muntlige språket, kroppsspråket og det musiske
språket for å fremme barnas språklige kompetanse. Musikk inneholder elementer som
kan være sentrale i arbeidet med barns språkutvikling. Ord og setninger har en
oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk, akkurat slik musikk gjør. Målet
med samlingene har vært å stimulere barnas språklige utvikling gjennom sang,
bevegelser, lek, lytting og utforsking og bruk av rytmeinstrumenter. Samlingene skal
være lystbetont og skape et felleskap i barnegruppen gjennom felles opplevelser (Felles
opplevelser er en god kilde til utvikling av språket). Barna utrykker glede i samlingene og
sprusikk har blitt en populær aktivitet for 2014- barna.
Barna får erfaring med rytme samt å lytte
Barna øver på turtaking , samt konsentrere seg om å finne
rytmen og antall stavelser i navnet sitt.
«Inne på min mage ,har jeg et rytmeegg»
Vi spiller navnet vårt på tromme
Barna får erfaring med dynamikk.
Vi roer ned og slapper av før vi avslutter
samlingen
Vi beveger oss som troll til «Doveregubbens hall»
«Når trollmor har lagt sine 11 små troll……»
Eventyrformidling
2015- barna har blitt kjent med forskjellige eventyr gjennom muntlig
fortelling og bruk av konkreter. Noen eventyr kan de svært godt, slik som
«Bukkene bruse» Dette eventyret er de nå med og formidler selv ,ved å
dramatisere med konkreter, sammen med en voksen.
«Tripp, trapp, tripp, trapp……..
Lydlotto - Vi lytter til lyder
Vi må bruke ørene våre når vi
lytter
Gjennom lydlotto har barna fått
erfaring med å lytte og
gjenkjenne lyder. Barna har bl.a.
lyttet til ulike lyder som vi kan
høre inne i huset vårt, f.eks. lyden
av vaskemaskin, noen som hoster
eller en telefon som ringer. Barna
var veldig engasjerte og kunne
fortelle mye fra deres hverdag
hjemme.
Fra barnemunn om lyden fra en klokke:
«Æ har ikke klokke æ, men pappan min
har klokke»
«Jeg har klokke på rommet mitt, og to
nede»
«Pappa har klokke på hånda»
«Bestefar snakker i telefonen»
«Bablarna»
«Bablarna»- bøkene har blitt svært populære inne på Leirelva og barna kan sitte kjempelenge og
følge med, når disse bøkene blir formidlet. Babblarne-serien er laget for å gi bedre
språkutvikling hos barn. Babblarna skal vekke nysgjerrighet og lyst til å lære, og skal gi en
utmerket start til å utvikle språket. Når man babler og leker trener man aktivt på språklyder,
språkmelodi, begreper og grammatik.
Glimt fra turene våre
Gjennom turene våre skaffer
barna seg gode erfaringer med
varierte og allsidige bevegelser
og utfordringer.
(Rammeplanen side 41)
Hverdagsglimt
Vannrommet vårt er
fortsatt en populær plass.
Her får barna utforsket
elementet vann samt, leke
og utfolde seg som de vil.
MÅNEDENS
BURSDAGSBARN