Vedlegg

Adkomst for fotgjengere til Åsgård skole
Grønne streker - adkomst for fotgjengere
Røde kryss - konfliktpunkter fotgjenger og bil
Blå kryss - konfliktpunkter fotgjengere og sykkel
Lyseblå strek- fotgjengerfelt