En reise fra Opera til Kahoot - Rolf Assev

ITHASNEVERBEENEASIER
FROMOPERATOKAHOOT
HOWTOREACH50MILLIONUSERS
10YEARS
HOWTOREACH50MILLIONUSERS
3YEARS
ISJOHANSMARTERTHANJON?
ORHASITSIMPLYBECOMEEASIER
35days
48hours
HOWTOSTARTACOMPANY
1995vs.2016
1995
YOUARECRAZY
2017
YOUAREHIP
1995
NOK100.000
2017
NOK30.000
1995
2017
1995
1995
1995
1995
1995
1995
2017
1995
1995
2017
1995
2017
1995
2017
1.  SAMLE DE BESTE
AV DE BESTE
2. JOBBE TETT MED
SELSKAPENE
3. FØRSTE KUNDE
4. SMARTE PENGER
5. CORPORATE INNOVATION
6. MANGFOLD
Ithasneverbeen
easiertostartyour
owncompany
[email protected]
Ithasalways
beendifficultto
succeedglobally
[email protected]