Hovedtall, studieretning og skole

Søkere til videregående opplæring i Akershus
Per 1. mars 2017
Søkere til videregående opplæring per 1. mars – skole og læreplass
Til skole
Til læreplass
Sum
2013
22874
1213
24087
2014
22888
1247
24135
År
2015
23292
1537
24829
2016
23440
1576
25016
2017
23518
1629
25147
År
2015
7098
5017
11083
23198
2016
7117
5050
11179
23346
2017
7177
5030
11213
23420
År
2015
9168
7658
6372
23198
2016
9275
7782
6289
23346
2017
9182
7742
6496
23420
Søkere til egne skoler per 1. mars – fordelt på region
Region
Asker og Bærum
Follo
Romerike
Sum
2013
7009
5083
10677
22769
2014
6941
5077
10765
22783
Søkere til egne skoler per 1. mars – fordelt på trinn
Nivå
Videregående trinn 1
Videregående trinn 2
Videregående trinn 3
Sum
2013
9230
7621
5918
22769
2014
9102
7665
6016
22783
Søkertall til videregående opplæring i Akershus – per 1. mars 2017
Søkere til videregående trinn 1 (vg1) i egne skoler og
prosentvis fordeling på utdanningsprogram
Per 1. mars 2017
Ordinære utdanningsprogram – alle skoler
ID
KD
MD
ME
ST
BA
DH
EL
HS
NA
RM
SS
TP
Utdanningsprogram
Studieforberedende utdanningsprogram
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Servise og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Sum
2016
Søkere
Prosent
2017
Søkere
Prosent
798
192
350
431
3851
9,6
2,3
4,2
5,2
46,1
737
165
355
340
3840
9,0
2,0
4,4
4,2
47,1
250
214
594
771
136
121
381
263
8352
3,0
2,6
7,1
9,2
1,6
1,4
4,6
3,1
100
253
196
630
757
170
107
326
272
8148
3,1
2,4
7,7
9,3
2,1
1,3
4,0
3,3
100
2016
Søkere
Prosent
2017
Søkere
Prosent
279
75
104
142
1373
11,2
3,0
4,2
5,7
55,2
225
51
97
102
1467
9,3
2,1
4,0
4,2
60,4
56
45
113
165
29
20
40
47
2488
2,3
1,8
4,5
6,6
1,2
0,8
1,6
1,9
100,0
57
49
132
123
16
21
34
53
2427
2,3
2,0
5,4
5,1
0,7
0,9
1,4
2,2
100,0
Ordinære utdanningsprogram – fordelt på region
Asker og Bærum
ID
KD
MD
ME
ST
BA
DH
EL
HS
NA
RM
SS
TP
Utdanningsprogram
Studieforberedende utdanningsprogram
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Servise og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Sum
Søkertall til videregående opplæring i Akershus – per 1. mars 2017
Follo
ID
KD
MD
ME
ST
BA
DH
EL
HS
RM
SS
TP
Utdanningsprogram
Studieforberedende utdanningsprogram
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Servise og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Sum
2016
Søkere
Prosent
2017
Søkere
Prosent
171
44
95
78
853
9,1
2,3
5,1
4,2
45,4
156
46
98
61
817
8,8
2,6
5,5
3,4
46,0
58
62
146
161
32
107
71
1878
3,1
3,3
7,8
8,6
1,7
5,7
3,8
100,0
70
52
130
143
19
116
69
1777
3,9
2,9
7,3
8,0
1,1
6,5
3,9
100,0
2016
Søkere
Prosent
2017
Søkere
Prosent
348
73
151
211
1625
8,7
1,8
3,8
5,3
40,8
356
68
160
177
1556
9,0
1,7
4,1
4,5
39,5
136
107
335
445
107
69
234
145
3986
3,4
2,7
8,4
11,2
2,7
1,7
5,9
3,6
100,0
126
95
368
491
154
67
176
150
3944
3,2
2,4
9,3
12,4
3,9
1,7
4,5
3,8
100,0
Romerike
ID
KD
MD
ME
ST
BA
DH
EL
HS
NA
RM
SS
TP
Utdanningsprogram
Studieforberedende utdanningsprogram
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Medier og kommunikasjon
Studiespesialisering
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk
Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Servise og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
Sum
Søkertall til videregående opplæring i Akershus – per 1. mars 2017
Kapasitet og søkere til egne skoler
Per 1. mars 2017
Skolenavn
Asker
Holmen
Bleiker
Dønski
Eikeli
Nadderud
Nesbru
Rosenvilde
Rud
Stabekk
Valler
Sandvika
2016
Plasser
678
83
565
499
536
550
844
813
803
460
540
881
Søkere
765
81
438
417
415
666
727
911
786
444
559
908
2017
Plasser
673
75
492
477
442
548
790
717
801
435
567
819
Søkere
742
58
440
411
357
712
727
805
829
463
627
1006
Drømtorp
Nesodden
Roald Amundsen
Ski
Vestby
Ås
Frogn
526
603
517
688
661
1 139
668
604
563
468
790
594
1395
636
561
563
483
713
700
1 194
732
575
546
445
834
533
1452
645
Bjørkelangen
Bjertnes
Sørumsand
Lillestrøm
Lørenskog
Skedsmo
Strømmen
Kjelle
Rælingen
Hvam
Eidsvoll
Jessheim
Nes
Nannestad
Mailand
Sum
605
635
605
899
763
1 153
648
143
676
511
793
1 238
555
808
848
22934
541
601
448
1166
880
1220
823
128
502
438
648
1446
450
897
991
23346
591
634
557
903
759
1 143
661
161
663
475
750
1 188
528
803
823
22421
570
579
419
1143
855
1191
870
133
513
493
620
1510
491
852
974
23420
Søkertall til videregående opplæring i Akershus – per 1. mars 2017