Tilbudsblanket

Tilbudsblanket
Undertegnede
Navn:
Adresse:
Cpr./CVR.nr.:
Mailadresse:
_________________________________
Telf.-/mob.nr:
_________________________________
Tilbyder herved
kr. for køb af følgende byggegrund
________________________________
(Grundens adresse anføres her)
Af areal ____________m2.
(Grundens areal anføres her)
Dato for overtagelse: _______________
Tilbudsgiver bekræfter ved sin underskrift at have læst og accepteret salgsvilkår med tilhørende bilag.
Den
/
2017
__________________________________________
Tilbudsgivers underskrift
Prioritet nr. _______