Handelsaftaler giver EU`s landbrugsfødevaresektor et

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse
Handelsaftaler giver EU's landbrugsfødevaresektor et rygstød
Bruxelles, den 27. februar 2017
En ny undersøgelse viser, at handelsaftaler kan hjælpe med til at øge salget og støtte
beskæftigelsen i EU's landbrugsfødevaresektor.
Handelsaftaler har bidraget til at sætte skub i EU's eksport af landbrugsprodukter og har støttet
beskæftigelsen i landbrugsfødevaresektoren og andre sektorer af økonomien, hedder det i en ny
uafhængig undersøgelse gennemført på vegne af Europa-Kommissionen. Handelsaftaler med tre lande
– Mexico, Sydkorea og Schweiz – er blevet undersøgt i detaljer.
Kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan udtalte: "Alene disse tre aftaler har
øget EU's eksport af landbrugsfødevarer med mere end 1 mia. EUR og har skabt merværdi i
landbrugsfødevaresektoren for 600 mio. EUR . Lige så vigtigt er det, at denne stigning i eksporten
samlet har støttet tusindvis af arbejdspladser i hele EU, hovedparten i landbrugsfødevaresektoren,
herunder primær landbrugsproduktion. Disse tal er klare tegn på, at ambitiøse og afbalancerede
handelsaftaler er gavnlige for europæiske fødevarer og landbrug."
Kommissæren for handel Cecilia Malmström udtaler: "Handelsaftaler er, når de er udformet rigtigt,
positive for vores landbrugere og fødevareproducenter. Undersøgelsen giver også vigtige oplysninger
om, hvordan vi fortsat kan fjerne unødvendig administration og komme af med hindringer i vores
forhandlinger om handelsaftaler."
Undersøgelsen viser, at aftalerne bidrog til at øge handelen begge veje, så både eksporten og importen
til EU af produkter fra disse tre lande blev øget, hvorved EU's forbrugere og virksomheder fik bedre
adgang til landbrugsfødevareprodukter.
Undersøgelsen indeholder den vigtige pointe, at den øgede import har ringe indvirkning på EU's interne
produktion. Den øgede import fra de tre lande afspejler hovedsagelig, at importen fra andre
tredjelande er blevet erstattet, eller at der er sket en stigning i EU-forbruget.
Med hensyn til de tre aftaler viser undersøgelsen navnlig, at
- der med aftalen mellem EU og Mexico blev føjet 105 mio. EUR til EU's eksport af
landbrugsfødevarer i 2013, tre år efter at begge parter havde fjernet alle de handelshindringer,
som de gav tilsagn om at fjerne i aftalen. De fleste af disse var forarbejdede fødevarer og
drikkevarer. Yderligere import for 316 mio. EUR i samme år angik hovedsagelig primærprodukter. I
undersøgelsen gives der også svar på potentialet for yderligere at fjerne de nuværende toldtariffer
og handelshindringer for EU's landbrugssektor. Dette aspekt indgår nu i forhandlingerne om
modernisering af aftalen mellem EU og Mexico.
- Selv om den endnu ikke er fuldt gennemført, føjede frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea
yderligere 439 mio. EUR til EU's eksport af landbrugsfødevarer i 2015 (det sidste år, for hvilket der
foreligger data), hovedsagelig i form af primærprodukter og råstoffer. Yderligere import af 116
mio. EUR samme år angik hovedsagelig forarbejdede fødevarer og drikkevarer.
- Aftalerne mellem EU og Schweiz om handel med landbrugsprodukter og forarbejdede
landbrugsprodukter føjede samlet 532 mio. EUR til EU's eksport af landbrugsfødevarer i 2010, tre
år efter at de blev gennemført i fuldt omfang. Størstedelen af den yderligere eksport angik
forarbejdede fødevarer og drikkevarer. Yderligere import for 1,17 mio. EUR angik hovedsagelig
primærprodukter.
I undersøgelsen understreges betydningen af nøje at følge EU's vigtigste konkurrenters
handelsforhandlinger for at sikre, at EU ikke sakker agterud med hensyn til betingelserne for adgang til
vigtige markeder for landbrugsfødevareprodukter. Undersøgelsen viser også, at nyere, ambitiøse
aftaler som frihandelsaftalen mellem EU og Korea, der trådte i kraft i 2011, har en større positiv
indvirkning end ældre og mindre omfattende aftaler, som aftalen mellem EU og Mexico fra 2000. Det
er et tegn på forbedring af kvaliteten og effektiviteten af EU's handelsaftaler med hensyn til ophævelse
af barrierer, og på at der i sektoren er opnået gode resultater med henblik på at forbedre
konkurrenceevnen.
I undersøgelsen fremhæves også betydningen af EU's salgsfremstød og oplysningskampagner for at
hjælpe EU's eksportører med at få adgang til nye markeder og at få deres virksomheder til at vokse på
eksisterende markeder. Kommissionen har væsentligt øget sit budget for salgsfremstød, og
Kommissær Phil Hogan har allerede gennemført besøg på højt plan i seks lande (Colombia og Mexico,
Kina og Japan, Vietnam og Indonesien) for at fremme salget af EU's landbrugsfødevarer og give EU's
virksomheder og organisationer mulighed for at finde nye forretningsmuligheder der. Det næste besøg
af denne art vil finde sted i maj i Canada, der har netop indgået sin egen frihandelsaftale med EU. EU's
kommissær for handel Cecilia Malmström vil også besøge Canada i marts samt Singapore (endnu et
land, som EU for nyligt har indgået en handelsaftale med) og Mexico senere i løbet af foråret.
EU's eksport af landbrugsfødevarer nåede rekordhøjder i 2016
De tre handelsaftaler bidrog også til et rekordår for EU's eksport af landbrugsfødevarer i 2016 med en
samlet eksport på 130,7 mia. EUR, en stigning på 1,7 mia. EUR i forhold til 2015. De største stigninger
i den årlige eksport var til USA (stigning på 1,26 mia. EUR) og Kina (stigning på 1,06 mia. EUR).
Samtidig faldt værdien af EU's import af landbrugsfødevarer med 1,5 % til 112 mia. EUR.
Landbrugsfødevaresektoren tegnede sig for 7,5 % af EU's samlede eksport af varer i 2016 og 6,6 % af
alle importerede varer var landbrugsfødevarer. Med et overskud på 18.8 mia. EUR bidrager
landbrugsfødevaresektoren med næsten halvdelen af EU's samlede overskud i varehandlen, som beløb
sig til 39,3 mia. EUR i 2016.
Baggrund
Undersøgelsen blev udført på vegne af Kommissionen af den uafhængige konsulentvirksomhed
Copenhagen Economics og omhandlede virkningen for eksporten af landbrugsfødevareprodukter af tre
forskellige typer handelsaftaler: ældre, "førstegenerationsaftaler" som aftalen med Mexico, en ny
generation af vidtgående og omfattende frihandelsaftaler som aftalen med Sydkorea og
sektorspecifikke aftaler som aftalerne med Schweiz.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål og svar
Hele undersøgelsen: EU-handelsaftalers virkning på landbrugsfødevaresektoren
Yderligere oplysninger om handelsaftalen mellem EU og Mexico
Yderligere oplysninger om frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea
Yderligere oplysninger om handelsaftalen mellem EU og Schweiz
IP/17/339
Pressehenvendelser:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail