Skift af password til uni-login på elevens egen komputer - Social

SKIFT AF PASSWORD TIL UNI-LOGIN PÅ ELEVENS EGEN PC
Forbind til det trådløse
netværk Skolestart.
Klik på det trådløse symbol.
Kan du ikke finde det
trådløse symbol, så klik på
på den lille trekant. Så
kommer det frem.
Åben din browser.
Klik på Social- og
Sundhedsskolen Fyn
Klik på Skift password
Klik på Skift adgangskode
SKIFT AF PASSWORD TIL UNI-LOGIN PÅ ELEVENS EGEN PC
Man udfylder felterne;
Brugernavn = dit Uni-login.
Nuværende kodeord: Skriv:
Itcexxxx (xxxx er de sidste 4
tal i dit CPR-nr.)
Ny adgangskode til Unilogin
Gentag adgangskoden
Klik på Skift
HUSK: Skift trådløst
netværk til SOSUFYN.