Se dagsorden - Randers Rottweilerklub

171902 bestyrelsesmøde.doc 06.03-17
Randers Rottweilerklub, kreds 24
Generalforsamling
Sted: Klubhuset, Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV
Dato: mandag 6. marts 2017 kl. 19.00
Dagsorden:
Punkt 1:
Valg af dirigent.
Punkt 2:
Valg af minimum 2 stemmetællere.
Punkt 3:
Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves.
Punkt 4:
Formandens beretning.
Punkt 5:
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
af ansvarsfrihed.
Punkt 6:
Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra kontingenter
for indeværende år.
Punkt 7:
Indkomne forslag.
Punkt 8:
Valg til bestyrelsen inkl. 2 suppleanter
På valg er:
 Helle Rosendal
 Karin Friis Mikkelsen
Punkt 9:
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Punkt 10:
Eventuelt.