Forslag til udtalelse fra HK Service generalforsamling 1. marts 2017

Forslag til udtalelse fra HK Service generalforsamling 1. marts 2017
Velfærdsbesparelser skal væk!
De uendelige automatbesparelser på vores fælles velfærd må stoppe. Både brugere og ansatte mærker
utrygheden vokse. En væsentlig årsag til utrygheden er den svækkede velfærd som de årlige sparekrav fra
regeringen påtvinger kommuner, regioner og statslige styrelser. Uanset om det kaldes et
produktivitetskrav, effektiviseringsprogram eller et omprioriteringsbidrag, så skader det velfærden og
underminerer de ansattes faglighed og arbejdsmiljø.
Derfor siger vi det klart:
- Produktivitetskravet på to procent i regionerne skal afskaffes.
- Drop moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i kommunerne.
- Fjern den årlige to procent besparelse på statslige institutioner og uddannelser.
Mange HK-afdelinger og klubber var i 2016 med til de lokale velfærdsdemonstrationer i langt størstedelen
af landets kommuner. Blandt andet gik HK-Privat i et flot demonstrationstog igennem Koldings gader i
forbindelse med det årlige TR-træf. Formålet var at få rullet det såkaldte omprioriteringsbidrag tilbage.
Med aktivisme, bred og folkelig mobilisering lykkedes det at få fjernet omprioriteringsbidraget.
Den succes vil HK-Service Hovedstaden gerne bidrage til gentages i alle kommuner og regioner. Derfor
deltager vi i demonstrationerne den 10. maj som Velfærdsalliancen har opfordret til.
HK-Service Hovedstaden sender opfordring ud til medlemmerne om at deltage og hjælpe med at arrangere
de lokale demonstrationer.
Stillet af:
Lars Hostrup Hansen, LFS
Marianne Heinkov, LFS
Lisbeth Schmidt, LFS
Lizette Qvapp, LFS
Mette Nørgaard, LFS
Niels Andersen, LFS
Henning Christiansen, LFS
Ole Skovgaard, LFS
Anne Brenøe, LFS
Dorthe Thorbech, LFS
Dorthe Rasmussen, LFS
Mariann Krieger, LFS/FOA A-kasse
Jakob Nerup, Enhedslisten
Merete Pedersen, Enhedslisten