Generalforsamling i Idrætsforeningen G77

Idrætsforeningen G77
Margrethevej 7, Gundsømagle
4000 Roskilde – www.g77.dk
27.02.2017
Generalforsamling i Idrætsforeningen G77 - 2017
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Idrætsforeningen G77,
d. 29.03.2017 kl. 19.00
i klublokalet på Margretheskolen, Margrethevej 7, Gundsømagle.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
(endelig dagsorden med indkomne forslag opsættes i klublokalerne senest 8 dage før
generalforsamlingen).
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag
på træningsstederne senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene vil endvidere fremgå af den
endelige dagsorden, som opsættes senest d. 21.03.2017.
Bestyrelsen vil endvidere opfordre interesserede medlemmer af G77 til at opstille og deltage i
bestyrelsesarbejdet i G77, enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant. Vi påbegynder i
år arbejdet med at få en sportshal, og vil gerne have oprettet et ”hal-udvalg”. Så hvis du er
interesseret i at hjælpe med til dette projekt, eller evt. har lyst til at stå i spidsen for en ny
sportsgren som kræver en rigtig sportshal, så mød endelig op på generalforsamlingen.
Kontakt venligst formanden inden generalforsamlingen:
Gundsømagle - [email protected] - tel. 2464 6835
.
Vel mødt til generalforsamlingen d. 29.03.2017
Med venlig hilsen
Jarl Matthiesen
Formand
Jarl
Matthiesen,
Stovdyssevej
12,