Hent som PDF - Danmarks Statistik

Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark (tillæg)
universitetsuddannelser, studietid 2015/2016
Uddannelse og viden
28. februar 2017
Nr. 88
Kandidatstuderende fuldfører hurtigere
Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med tre måneder i perioden fra 2012 til 2016. Ser man på
tilsvarende bachelorstuderende, er der tale om et fald på en halv måned. Dette gælder for studerende, der uden afbrydelser fuldfører deres uddannelse. Faldet i studietiden skal bl.a. ses i lyset af fremdriftsreformen, der blev implementeret fra 2014
med mål om at reducere den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder på universiteterne frem mod 2020.
Gennemsnitlig studietid for bachelor- og kandidatstuderende
38
Antal måneder
37
Bachelorer
36
35
34
33
32
31
Kandidater
30
2012
2013
2014
2015
2016
Størst fald fra 2015 til 2016
Studietiden er blevet gradvist reduceret de seneste år, men det største fald er sket
fra 2015 til 2016, hvor den gennemsnitlige studietid for kandidatstuderende er
blevet reduceret med halvanden måned.
Yngre dimittender
Både bachelor- og kandidatstuderende er gennemsnitligt yngre ved studiestart i
perioden fra 2012 til 2016. Hvor bachelorstuderende i gennemsnit er 2,4 måneder
yngre, er kandidatstuderende 3,6 måneder yngre, når de starter på deres uddannelse.
Sammen med den reducerede studietid, betyder det, at de studerende i gennemsnit
er yngre, når de dimitterer. Bachelorstuderende, der dimitterede i 2016, er tre måneder yngre, end dem der dimitterende i 2012. Dimittendalderen for tilsvarende
kandidatstuderende er faldet med syv måneder.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/28378
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Forskelle blandt fagområderne
Der er sket et fald i den gennemsnitlige studietid for kandidatuddannelser blandt
alle af de seks største fagområder. Dog er der store forskelle i omfanget af faldet. De
to største fagområder samfundsvidenskab og humanistisk og teologisk har oplevet
et gennemsnitligt fald på hhv. to og fem måneder i perioden fra 2012 til 2016. Faldet har samtidig reduceret forskellen i studietid blandt fagområderne, der i 2016
ligger meget tættere på hinanden end i 2012.
Gennemsnitlig studietid for kandidatstuderende fordelt på fagområder
45
Antal måneder
43
41
39
Sundhedsvidenskab
37
Pædagogisk
35
33
Humanistisk og
teologisk
31
Samfundsvidenskab
29
Naturvidenskab
27
Teknisk videnskab
25
2012
2013
2014
2015
2016
Anm.: I sundhedsvidenskab indgår bl.a. kandidatuddannelsen i medicin, som er en 3-årig uddannelse, hvor de andre kandidatuddannelser er 2-årige.
Reduceret studietid på alle universiteter
Reduceringen i studietid på kandidatuddannelser er en tendens som ses på alle otte
danske universiteter i perioden fra 2012 til 2016. Eksempelvis oplever Syddansk
Universitet og Aarhus Universitet et fald på fem måneder og Roskilde Universitet
og Københavns Universitet et fald på fire måneder. Det mindste fald ses på Aalborg
Universitet, men det skal bl.a. ses i lyset af, at universitetet i forvejen har den korteste studietid.
Faldet i studietid for kandidatstuderende fra 2012 til 2016
Antal måneder
5
4
3
2
1
0
Syddansk
Universitet
Aarhus
Universitet
Roskilde
Universitet
Københavns
Universitet
DTU
ITUniversitetet
CBS
Aalborg
Universitet
Mere information: Yderligere oplysninger om tilgang, bestand og fuldførte fra det ordinære uddannelsessystem
kan ses i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/2357.
Kilder og metoder: Tallene stammer fra Elevregistret. Opgørelsen indeholder ikke studerende der undervejs
har afbrudt studiet for senere at genoptage studiet, samt studerende der har foretaget et institutionsskift, hvilket
udgør ca. 1 pct. af de studerende der fuldførte en uddannelse i den periode. Opdelingen på fagområder er
foretaget ud fra Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation (DISCED-15). De tre fagområder med færrest
studerende fremgår ikke af figuren ”Gennemsnitlig studietid for kandidatstuderende fordelt på fagområder”. Se
nærmere information i statistikdokumentationen og i Uddannelsesstatistikkens manual.
Næste offentliggørelse: Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark 2016/2017 udkommer uge 5 i 2018.
Henvendelse: Sose Hakhverdyan, tlf. 39 17 37 56, [email protected]
Nikolaj Kær Schrøder Larsen, tlf. 39 17 32 59, [email protected]