Ewald Andersen

SejlSikkertinstruktørKimMathiesenudførerdemonstrationogafprøvningaf
redningsvesteden4.martskl.10.00iklubhusetiØsterhage
Dervilidenforbindelseværemulighedfor,atallemedlemmerkankommeog
fåafprøvet–eftersetderesredningsveste.
MedsejlerhilsenfraSSM
EwaldAndersen