ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Tryg Forsikring A/S
7. marts 2017 kl. 10.00
_____________
Hermed indkaldes i henhold til selskabets vedtægter § 10 til ordinær generalforsamling den 7. marts 2017 kl. 10.00 på selskabets adresse Klausdalsbrovej 601, 2750
Ballerup.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2016 til godkendelse og meddelelse af decharge
til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Ballerup, den 17. februar 2017
Jørgen Huno Rasmussen
Bestyrelsesformand